Skip to main content
Jaarrapportage 2016

DGEA

Download rapportage

Kwaliteit coloscopieën: DGEA

De Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) maakt kwaliteitsaspecten van coloscopieën in Nederland inzichtelijk. Deze informatie komt, samen met een aantal klinische gegevens van patiënten, in een centrale database te staan. Dit gebeurt automatisch via een koppeling van de endoscopieprogramma’s met de database. Door deze koppeling wordt de registratielast zo laag mogelijk gehouden. Er bestaat dan ook geen online registratietool voor deze registratie.

Inzicht in kwaliteit

Het doel van de DGEA is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van coloscopieën en het stimuleren van verbetertrajecten door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. De DGEA heeft, afhankelijk van de indicatie van de coloscopie (figuur 1), de mogelijkheid om gebenchmarkt de Adenoom Detectie Ratio (ADR) terug te koppelen aan de centra, samen met de coecumintubatie, darmvoorbereiding (weergegeven in de Boston Bowel Preparation Score (BBPS)) en de ASA-score van de patiënt. Voor de andere indicaties van coloscopieën, die momenteel ook geregistreerd worden in de DGEA, kunnen later nog kwaliteitsvariabelen worden toegevoegd.

Adenoom detectie ratio

Vrijwel alle colorectale carcinomen ontstaan door een benigne voorloper, een adenoom. Het verwijderen van deze voorstadia reduceert het risico op een colorectaal carcinoom. De ADR wordt beschouwd als de meest betrouwbare afgeleide van de kwaliteit van de coloscopie.1 Daarnaast is het voor de hand liggend dat het inspecteren van het gehele colon tot in het coecum (coecumintubatie) en een goede darmvoorbereiding (BBPS) belangrijk zijn om geen benigne of maligne poliepen te missen.2

Implementatie

Pas wanneer het pathologielaboratorium van het deelnemende ziekenhuis de PALGA-DGEA koppeling aanvraagt, zal de ADR worden teruggekoppeld. De implementatie van de DGEA is momenteel in volle gang.