Skip to main content
Jaarrapportage 2015

DRCE

Download rapportage

Naam registratie:

DRCE - Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Betrokken beroepsverenigingen:

NVMDL - Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen

Aantal deelnemende centra:

Deelname is niet alleen per centrum, maar ook op artsniveau.

Per 1 maart 2016 zijn er 472 MDL-artsen en 232 AIOS MDL in Nederland. Iedere MDL-arts en AIOS MDL dient zich aan te melden.

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

1000

Doel registratie:

Het doel is een veilige omgeving te creëren om endoscopie gerelateerde complicaties te registreren. Hiermee wil de DRCE-werkgroep inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën verkrijgen en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar

De DRCE registreert, naast de complicaties van de endoscopieën, een aantal andere patiëntgerelateerde gegevens, waaronder de indicatie voor endoscopie, comorbiditeit en in beperkte mate het medicatiegebruik.

De registratie ging 1 januari 2016 van start en zal tevens de verplichte complicatieregistratie van het RIVM vervangen met betrekking tot de coloscopiecomplicaties van het bevolkingsonderzoek via ScreenIT.