Skip to main content
Jaarrapportage 2015

DHFA

Download rapportage

Naam registratie

DHFA - Dutch Hip Fracture Audit

Betrokken beroepsverenigingen

NVT - Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

NVvH – Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

NOV – Nederlandse Orthopaedische Vereniging

NVKG – Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

NIV- Nederlandse Internisten Vereniging

Aantal deelnemende centra

Alle Nederlandse ziekenhuizen (ongeveer 90).

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range)

18.000 - 20.000 patiënten

Doel registratie

Door de wetenschappelijke verenigingen is deze multidisciplinaire kwaliteitsregistratie opgezet met als doel de kwaliteit van zorg bij patiënten met een heupfractuur te verbeteren. Deelname aan de kwaliteitsregistratie geeft meer inzicht in het eigen professioneel functioneren en mogelijkheden om de eigen zorg te verbeteren.

Met ingang van 01-04-2016 kunnen patiënten worden geregistreerd die opgenomen worden met een heupfractuur. Bij deze patiënten dient na 3 maanden een follow-upregistratie ingevuld te worden over de uitkomsten van de behandeling. Tevens dient na 1 jaar de overlevingsstatus te worden geregistreerd.