Skip to main content
Jaarrapportage 2015

DCPR

Download rapportage

De cataract PROM-registratie: Landelijke spreiding van deelnemende ziekenhuizen

DCPR staat voor Dutch Cataract PROM Registry. De registratie is opgericht door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Een PROM (patient reported outcome measure) is een gevalideerde vragenlijst die patiëntuitkomsten meet. De DCPR maakt hierbij gebruik van de Catquest-9 SF NL-vragenlijst. De Catquest-9 SF is een gevalideerde vragenlijst om de ervaren kwaliteit van zien van een patiënt te meten voor en 3 maanden na een staaroperatie. Deze vragenlijst is bijvoorbeeld ook opgenomen in de set van het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM).

Het doel van deze registratie is om de zorgverleners van deelnemende ziekenhuizen, zorggroepen en zelfstandige behandelcentra (zbc) inzicht te geven in de verandering in de ervaren kwaliteit van zien na door hen geleverde staaroperaties. Daarnaast geeft de spiegelinformatie ook inzicht in de benchmark vanuit het oogpunt van de patiënt. De oogartsen krijgen hiermee inzicht in het uiteindelijke resultaat van hun handelen en in de zorgaspecten waarop zij eventueel verder kunnen verbeteren.

De registratie is op 1 januari 2015 gestart. Inmiddels hebben 67 instellingen verspreid over Nederland zich aangemeld [figuur 1] en hebben hun patiënten al bijna 10.000 vragenlijsten ingevuld!

DCPR figuur 1