Skip to main content
Jaarrapportage 2015

DAPA

Download rapportage

Naam registratie:

DAPA - Dutch Audit for Peripheral Arterial disease

Betrokken beroepsverenigingen:

NVvH: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

NVvV: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

Aantal deelnemende centra:

Ongeveer 90 ziekenhuizen

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range):

Meer dan 10.000

Doel registratie:

Inzicht in uitkomsten van zorg van patiënten met perifeer vaatlijden die hiervoor behandeld worden in de ziekenhuissetting.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar

Het streven is om bij patiënten met symptomatisch perifeer vaatlijden (fontaine 2, 3 en 4) door middel van een minimale dataset maximale informatie te verkrijgen. Waarbij gecorrigeerd zal worden voor casemix. In samenwerking met Achmea is een pilotonderzoek gedaan. Uit de ervaringen opgedaan in dit onderzoek is de DAPA-registratie ontwikkeld onder leiding van de DAPA-taskforce met leden van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), De Hart en Vaatgroep, Stichting Miletus, zorgverzekeraars en DICA. Na een pilotperiode is de DAPA-registratie landelijk per 1 april 2016 gestart. Een deel van de gegevens voor de registratie komt uit Vektis. Daarnaast worden PROMs-vragenlijsten bij patiënten uitgevraagd.