Skip to main content
Dutch Upper GI Cancer Audit

DUCA

Over de registratie

  • In 2019 zijn 772 patiënten geopereerd in verband met een slokdarmcarcinoom en 361 patiënten in verband met een maagcarcinoom.
  • Van de maagcarcinoom patiënten onderging 80% een minimaal invasieve operatie, in 2018 was dit nog maar 68%.
  • Bij patiënten geopereerd vanwege slokdarmcarcinoom was zelfs 92% van de operaties minimaal invasief.
  • In 2019 waren de operaties vanwege maagkanker en slokdarmkanker in respectievelijk 95% en 93% van de gevallen radicaal. 

Meer informatie:

DUCA staat voor de Dutch Upper GI Cancer Audit. In deze audit worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten. De DUCA is opgericht door de Dutch Oesophageal Cancer Group (DOCG) en de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG), met mandaat van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC).

Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde via het Codman Dashboard. Individuele resultaten worden gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat 'eerlijke' vergelijkingen mogelijk zijn. Het systeem wijst slokdarm- en maagkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan met als doel nationale kwaliteitsverbetering.

Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om ook het patiëntenperspectief op de behandelingsuitkomst in kaart te brengen. Het patiëntenperspectief kan gemeten worden met behulp van PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Dit zijn gevalideerde vragenlijsten, die de generieke en ziekte-specifieke kwaliteit van leven uitkomsten meetbaar en daarmee inzichtelijk maken in het zorgproces. Voorbeelden van generieke uitkomsten zijn fysiek functioneren, vermoeidheid en mentale gezondheid. Ziekte-specifieke uitkomsten in patiënten met maag- en slokdarmkanker zijn smaakproblemen en kortademigheid.Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs) dient meerdere doelen, zoals het verbeteren van de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntenuitkomsten als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. Bovendien biedt DICA een (gratis) portaal aan (DICA basissyteem) waar de PROMs verzameld kunnen worden. DICA kan de patiëntenuitkomsten, verzamelt via het EPD, patientportal of DICA basissyteem, op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via het Codman Dashboard.  Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van de klinische registraties in dezelfde patiënten, kan DICA een koppeling maken tussen de klinische en patiëntfeedback gegevens van een patiënt. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op het Codman Dashboard. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van patiënten in verschillende ziektestadia wordt weergegeven en de effectiviteit van verschillende behandelingen kan worden vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DUCA kunnen deelnemen aan de patiëntfeedback registratie. Deelname aan de patiëntfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. Voor meer informatie over hoe u kunt starten met de patientfeedback registratie, kunt u contact opnemen met de Servicedesk. Voor meer informatie over de vragenlijsten en meetmomenten kunt u terecht op de supportwebsite. Verzamelt u al PROMs en wilt u deze gegevens gebruiken in de patiëntfeedback registratie van DICA, dan kun u ook contact opnemen met de Servicedesk voor informatie over de doorlevering.   

Meer algemene informatie over patiëntfeedback vindt u onder documenten.

Praktische informatie

De DUCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag)
  • Recidief tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag, anastomose)
  • Profylactische chirurgische resecties (bv. hooggradige dysplasie in Barrett slokdarm, CDH1/E-cadherine mutatiedrager)

Exclusie

  • Niet-epitheliale tumoren (bv. GIST, sarcomen, melanomen)
  • Patiënten bij wie in opzet geen resectie van de tumor gepland was maar alleen bv. een bypass
  • Patiënten bij wie van het begin af aan gekozen is voor een niet-chirurgische behandeling (bv. alleen chemoradiotherapie).

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry.
Inloggen DataEntry

Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard


In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DUCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de DICA-servicedesk, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl