Skip to main content
Dutch Upper GI Cancer Audit

DUCA

Over de registratie

  • In 2019 zijn 772 patiënten geopereerd in verband met een slokdarmcarcinoom en 361 patiënten in verband met een maagcarcinoom.
  • Van de maagcarcinoom patiënten onderging 80% een minimaal invasieve operatie, in 2018 was dit nog maar 68%.
  • Bij patiënten geopereerd vanwege slokdarmcarcinoom was zelfs 92% van de operaties minimaal invasief.
  • In 2019 waren de operaties vanwege maagkanker en slokdarmkanker in respectievelijk 95% en 93% van de gevallen radicaal. 

Meer informatie:

DUCA staat voor de Dutch Upper GI Cancer Audit. In deze audit worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten. De DUCA is opgericht door de Dutch Oesophageal Cancer Group (DOCG) en de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG), met mandaat van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC).

Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde via het Codman Dashboard. Individuele resultaten worden gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat 'eerlijke' vergelijkingen mogelijk zijn. Het systeem wijst slokdarm- en maagkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan met als doel nationale kwaliteitsverbetering.

Praktische informatie

De DUCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag)
  • Recidief tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag, anastomose)
  • Profylactische chirurgische resecties (bv. hooggradige dysplasie in Barrett slokdarm, CDH1/E-cadherine mutatiedrager)

Exclusie

  • Niet-epitheliale tumoren (bv. GIST, sarcomen, melanomen)
  • Patiënten bij wie in opzet geen resectie van de tumor gepland was maar alleen bv. een bypass
  • Patiënten bij wie van het begin af aan gekozen is voor een niet-chirurgische behandeling (bv. alleen chemoradiotherapie).

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard


In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DUCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de DICA-servicedesk, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl