Skip to main content
Dutch Upper GI Cancer Audit

DUCA

Over de registratie

 • In 2017 werden 834 patiënten geopereerd in verband met een slokdarmcarcinoom en 445 patiënten in verband met een maagcarcinoom
 • 35% van de maagcarcinoom patiënten onderging een totale maagresectie.
 • Bij 57% van de slokdarmcarcinoom patiënten is een intrathoracale anastomose aangelegd, in 2016 en 2015 was dit respectievelijk 51% en 43%.
 • De mediane postoperatieve opnameduur was 7 dagen voor patiënten die een operatie ondergingen vanwege een maagcarcinoom en 11 dagen voor patiënten met een slokdarmcarcinoom

Meer basiscijfers uit de DUCA

DUCA staat voor de Dutch Upper GI Cancer Audit. In deze audit worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten. De DUCA is opgericht door de Dutch Oesophageal Cancer Group (DOCG) en de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG), met mandaat van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC). Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Jaarlijks corrigeren we de individuele resultaten voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat 'eerlijke' vergelijkingen mogelijk zijn. Het systeem wijst slokdarm- en maagkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan.


Praktische informatie

De DUCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

 • Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag)
 • Recidief tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag, anastomose)
 • Profylactische chirurgische resecties (bv. hooggradige dysplasie in Barrett slokdarm, CDH1/E-cadherine mutatiedrager)

Exclusie

 • Niet-epitheliale tumoren (bv. GIST, sarcomen, melanomen)
 • Patiënten bij wie in opzet geen resectie van de tumor gepland was maar alleen bv. een bypass
 • Patiënten bij wie van het begin af aan gekozen is voor een niet-chirurgische behandeling (bv. alleen chemoradiotherapie).


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DUCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. De basisrapportage zal in november worden toegevoegd.

Codman Indicatoren

Via Codman Indicatoren kunt u alle interne en externe indicatoren terugvinden. Per indicator wordt de rekenregel en in- en exclusielijst weergegeven.
Tevens vindt u een overzicht van de TP-indicatoren. Hierdoor kunt u het hele jaar door monitoren hoe uw ziekenhuis presteert op de aan te leveren externe indicatoren in het Transparantieportaal.
Indien de registratie een medicijnenmodule heeft, kunt u via de Codman Indicatoren ook terecht bij deze rapportage.

Codman Exploratief

Codman Exploratief maakt het voor u mogelijk om informatie over behandelresultaten te filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of chirurgische techniek. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt u de minste complicaties heeft of waar juist nog de grootste verbetering te behalen valt. De prestaties van uw kliniek worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Aanmelden Codman Dashboard

Codman Indicatoren

Voor de DUCA kunt u inloggen via: https://duca-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey,  dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u linksboven in het menu snel wisselen tussen de verschillende rapportage omgevingen.

Codman Exploratief

Activeer uw account door onderstaande stappen te volgen:
Voor de DUCA kunt u inloggen via: https://duca-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey, dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.
Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Bent u uw wachtwoord vergeten?

 • Ga naar de website: zie de links hierboven
 •  Klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
 • U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de ….? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.