Skip to main content
Dutch Spine Surgery Registry

DSSR

Op 21 december 2020 zijn alle betrokken zorginstellingen per brief geïnformeerd over het stopzetten van de DSSR. Lees hier meer. 

Over de registratie

De DSSR staat voor Dutch Spine Surgery Registry. Het doel van de registratie is om de kwaliteit van de wervelkolomchirurgie (rug en nek chirurgie) te verbeteren. Daarom verzamelen we in de registratie anoniem de uitkomsten van patiënten die een rugoperatie hebben ondergaan. Met de verzamelde data krijgen de artsen en hun beroepsgroepen (neurochirurgie en orthopedische wervelkolomchirurgie) inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Het is reeds bewezen (onder andere in Zweden) dat van deze zogenoemde spiegelinformatie, artsen veel kunnen leren om de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren, en tevens patiënten beter kunnen informeren over de voor en nadelen van operaties aan de rug.

De wervelkolomchirurgen van Nederlandse Orthopedie Vereniging (NOV) en Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen (NVvN) hebben zich verenigd in de wetenschappelijke vereniging Dutch Spine Society (DSS). Alle leden van de DSS in Nederland hebben toegezegd met deze registratatie te gaan werken. De DSS beheert het DSSR, en gebruikt de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) voor de operationele en organisatorische ondersteuning van de registratie, en voor het maken van de rapportages.   

De registratie is eind 2013 van start gegaan. Jaarlijks worden de resultaten gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix), zodat ‘eerlijke’ vergelijkingen mogelijk zijn tussen ziekenhuizen. Na bewerking door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie worden resultaten openbaar gemaakt voor patiënten, ziekenhuis bestuurders en zorgverzekeraars. 

Codman Dashboard

DICA voorziet ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg via het Codman Dashboard. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. De dynamische rapportages presenteren nauwkeurige kwaliteitsdata. 

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DPCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van de resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.