Skip to main content
Dutch Surgical Aneurysm Audit

DSAA

Over de registratie

  • Tussen 2013 en 2019 zijn er 25.968 aneurysma-operaties geregistreerd in de DSAA. 
  • Sinds 2019 wordt het percentage aneurysmata in de buik, dat geopereerd wordt aan een kleinere diameter dan de richtlijn voorschrijft, teruggekoppeld aan ziekenhuizen samen met benchmarkinformatie.
  • Komende jaren wordt onderzocht of de DSAA gekoppeld kan worden aan andere databronnen. 

Meer informatie:

DSAA staat voor Dutch Surgical Aneurysm Audit. Deze audit registreert de resultaten van patiënten die een chirurgische behandeling van een aneurysma aorta abdominale ondergaan in Nederland. De DSAA is opgericht door Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) en registreert patiënten sinds 1 januari 2013. De DSAA heeft als doel om de kwaliteit van aneurysma chirurgie inzichtelijk te maken en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Praktische informatie:

De DSAA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor DataEntry (voorheen Survey) (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Alle patiënten bij wie een chirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma/dissectie van de abdominale en/of thoracale aorta. Hierbij worden alle electieve patiënten, patiënten met een acuut symptomatische en patiënten met een geruptureerd aneurysma meegenomen.
  • Alle patiënten bij wie een invasieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt, wegens het overlijden van de patiënt.
  • Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt.

Exclusie

  • Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot invasieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry.
Inloggen DataEntry  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DSAA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DSAA? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.