Skip to main content
Dutch Registration of Complications in Endoscopy

DRCE

Over de registratie
De Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL). Met de DCRE wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin endoscopie gerelateerde complicaties geregistreerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën en worden verbetertrajecten gestimuleerd door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. De DRCE is 1 januari 2016 van start gegaan en vervangt de verplichte complicatieregistratie van het RIVM (de coloscopiecomplicaties van het bevolkingsonderzoek via ScreenIT).

De DRCE registreert, naast de complicaties van de endoscopieën, een aantal andere patiëntgerelateerde gegevens, waaronder de indicatie voor endoscopie, comorbiditeit en in beperkte mate het medicatiegebruik. Deze informatie komt in de DRCE database te staan. De aangeleverde informatie blijft altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor het onderling vergelijken van deze indicatoren tussen ziekenhuizen, het samen met de landelijke benchmarks terugkoppelen van gegevens aan artsen en het starten van verbetertrajecten.

Praktische informatie

De handleiding voor DataEntry (registratiesysteem) vindt u onder Documenten

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie
Alle patiënten in Nederland bij wie een complicatie t.g.v. een endoscopie is opgetreden, zowel bij een diagnostische als therapeutische endoscopie. De definitie van een complicatie luidt: ‘Een negatieve uitkomst voor een patiënt die voltooiing van een geplande procedure belemmert of enige afwijking in het standaard post-procedurele beloop veroorzaakt. Complicaties die optreden voorafgaand aan tot 30 dagen na een geplande procedure dienen geregistreerd te worden in de DRCE.’

  • Alle leeftijden
  • Alle comorbiditeiten
  • Ook patiënten die een endoscopie op een bewaakte afdeling hebben ondergaan

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry (voorheen Survey).
Inloggen DataEntry  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman DashboardDRCE

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DRCE wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet.

Codman Beschrijvingen

Codman Beschrijvingen toont beschrijvende data van het totaal aantal geregistreerde complicaties per type endoscopie voor de DRCE.

Codman Indicatoren

Alle kwaliteitsindicatoren van een registratie worden in Codman Indicatoren getoond. Eigen uitkomsten worden hier weergeven ten opzichte van de uitkomsten van andere zorginstellingen. Per indicator worden de rekenregels en de in- en exclusielijst weergegeven. 

Voor de DRCE zijn de coloscopiedata per zorginstelling gekoppeld aan de aantallen uit de DGEA voor die betreffende zorginstelling, zo is het mogelijk om complicatiepercentages terug te koppelen.

Codman Exploratief

Codman Exploratief is een interactief dashboard dat de gezondheidsuitkomsten per patiëntgroep toont, die in uw zorginstelling staan geregistreerd. Omdat deze uitkomsten rechtstreeks uit de kwaliteitsregistraties komen, kunt u behandelresultaten filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of indicatie van de endoscopie. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt complicaties zijn opgetreden. Naast informatie van de eigen zorginstelling is de benchmark (het Nederlands gemiddelde) te zien. Ook kunt u hier het vullingenoverzicht van het aantal geregistreerde patiënten in de audit bekijken. 

Voor coloscopieën is het mogelijk om complicatiepercentages te weergeven. Data uit de DRCE worden gekoppeld met de DGEA op zorginstellingsniveau.  

Voor andere typen endoscopie is het vooralsnog niet mogelijk om complicatiepercentages terug te koppelen, doordat de noemerinformatie ontbreekt. Daarvoor in de plaats worden absolute aantallen weergeven, hiernaast wordt het percentage ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde complicaties getoond.

Lees hier meer over het Codman Dashboard.