Skip to main content
DICA pijn en palliatieve zorg registratie

DPPA

Over de registratie

De DICA pijn en palliatieve zorg registratie, of in het Engels Dutch Pain and Palliative care Audit (DPPA), maakt de resultaten van de zorg rondom de pijngeneeskundige behandelingen van duizenden patiënten met chronische pijn inzichtelijk. Daarmee geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom pijngeneeskunde. In deze registratie staan de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) centraal. Met de informatie uit deze kwaliteitsregistratie kan de kwaliteit van patiëntenzorg binnen de pijngeneeskunde verder geoptimaliseerd worden, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. De inhoud van de registratie is vastgesteld met de vanuit de NVA gemandateerde Clinical Audit Board, bestaande uit: dr. Lars Elzinga en dr. Maaike Dirckx.

 

Waarom deelnemen?

Verbeteren van de zorg doen we samen

Tot en met 2022 betrof het aantal geregistreerde patiënten 26872 in Nederland. Door de huidige klinische data en PROMs uitkomsten via het Codman dashboard voor u als arts en zorginstelling inzichtelijk te maken kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. Kleine verbeteringen kunnen, door de grote aantallen, al een grote impact hebben.

 

Codman Dashboard

  • Het DICA Codman dashboard, welke elk kwartaal wordt geüpdatet, geeft u inzicht in de aangeleverde data die geregistreerd worden voor de diverse kwaliteitsregistraties van DICA. Voor de DPPA is zowel een beschrijvingen dashboard als een exploratief dashboard beschikbaar. 
  • Beschrijvingen geeft een overzicht van de inhoud van de registratie en de beschrijvende statistieken van alle geregistreerde patiënten in een zelf te kiezen jaar. Zowel de data van de eigen zorginstelling als de Nederlandse benchmark is terug te vinden in het dashboard.
  • Exploratief is een interactief dashboard waar verschillende soorten klinisch relevante zorguitkomsten worden teruggekoppeld. Filters op basis van patiëntkenmerken, zorgproces en -structuur kunnen worden toegepast, waardoor u kunt leren van uw eigen data. Naast informatie van de eigen zorginstelling is ook het Nederlands gemiddelde terug te zien in het dashboard.
  • Lees hier meer over het Codman Dashboard

Aanmelden ziekenhuis
Deelname aan deze registratie leidt voor u niet tot kosten.
U kunt zich hier aanmelden om deel te nemen aan de DICA pijn en palliatieve zorg audit (DPPA)

Heeft u vragen?
Telefoon: 088 – 570 00 10
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.