Skip to main content
DPIA

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

  • Hoeveel consulten moeten geregistreerd worden?

    Na bezwaren uit het veld over de registratielast is besloten dat in registratiejaar 2016 nog maar 1 consult per jaar geregistreerd hoeft te worden in plaats van alle consulten. Hierbij geldt dat het eerste consult van het jaar dient te worden ingevoerd. Voor een vervolginstelling geldt dat als de patiënt uit een ander ziekenhuis wordt doorverwezen ook zij het eerste consult moeten registreren.

  • Worden de specialisten ouderengeneeskunde ook toegevoegd aan de registratie?

    De verschillende disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zullen gefaseerd aan de DPIA worden toegevoegd. In de toekomst zal de registratie worden uitgebreid en zal ook de specialist ouderengeneeskunde aan de registratie worden toegevoegd. Op dit moment is nog geen planning te geven wanneer de specialist ouderengeneeskunde zal worden toegevoegd.

  • Mag bij een parkinsonverpleegkundige een consult plaatsvinden en mag hij/zij deze invoeren in de registratie?

    Een parkinsonverpleegkundige mag een consult invoeren in de registratie mits hij/zij beschikt over de noodzakelijke informatie. De neuroloog is en blijft echter eindverantwoordelijk voor het ingevoerde consult.