Skip to main content
De Dutch Pancreatic Cancer Audit

DPCA

Over de registratie

 • In 2019 hebben 1032 mensen een pancreasoperatie ondergaan.
 • Van de patiënten die een resectie ondergingen vanwege een pancreascarcinoom kreeg 45% voorbehandeling met chemo(radio)therapie. In 2018 was dit nog maar 19%.
 • Er is een stijging te zien in het aantal minimaal invasieve pancreasoperaties.

De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is een initiatief van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van gastro-intestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten. De groep heeft als doel de behandeling te verbeteren van patiënten  met pancreas- en periampullaire tumoren. De DPCG wil dit doel bereiken door uitvoer van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, gebruik te maken van prospectieve dataregistratie (onder andere uit de landelijke DPCA), verzameling van biomaterialen in de PancreasParel en door bij- en nascholing.

De registratie geeft inzicht in de kwaliteit van de chirurgische behandeling van de hierboven genoemde tumoren. Vergelijking van uitkomsten van zorg moet door middel van feedback aan de deelnemende ziekenhuizen resulteren in verbetering van de zorg. Slechts 20% van de patiënten met tumoren van het pancreas en de periampullaire regio komt in aanmerking voor een operatie.

Praktische informatie

Voor meer informatie ga naar Documenten. Hier vindt u onder andere het aanvraagformulier voor DataEntry (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via onze supportpagina.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

Patiënten die een (exploratie met intentie tot) resectie hebben ondergaan vanwege:

 • Primaire maligne pancreas- of periampullaire tumoren: b.v. pancreascarcinoom, distaal cholangiocarcinoom, papilcarcinoom, duodenumcarcinoom, pyloruscarcinoom, neuro-endocriene tumoren van het pancreas
 • Primaire benigne/premaligne pancreastumoren: b.v. IPMN, mucineus cystadenoom, sereus cystadenoom
 • Pancreassparende duodenumresecties, b.v. voor familiaire adenomateuze polyposis (FAP)
 • Metastasen in het pancreas
 • Chronische pancreatitis waarvoor pancreaskop of –staartresectie   

Exclusie

 • Pancreassparende galwegresecties
 • Maag-, colon- of andere origine tumor met ingroei in het pancreas
 • Wigexcisie van het duodenum

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry (voorheen Survey).

Inloggen DataEntry 

Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk (bereikbaar op werkdagen van 9-17 uur: telefoon: 088 – 570 00 10; e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl).

Codman Dashboard

DICA voorziet ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg via het Codman Dashboard. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. De dynamische rapportages presenteren nauwkeurige kwaliteitsdata. 

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DPCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van de resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Aanmelden Codman Dashboard

Toegang tot het Codman Dashboard kan voor u worden aangevraagd door de DPCA-contactpersoon uit uw instelling.

Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen via: https://apps.mrdm.nl/

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.