Skip to main content
De Dutch Pancreatic Cancer Audit

DPCA

Over de registratie

 • In 2016 werden er 1054 patiënten geregistreerd in de DPCA. 37.7% van de uitgevoerde resecties betrof een pancreaticoduodenectomie. Voor de klassieke Whipple was dit percentage 36.6%

Meer basiscijfers uit de DPCA


De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is een initiatief van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van gastro-intestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten. De groep heeft als doel de behandeling van pancreas en periampullaire tumoren te verbeteren. De DPCG wil dit doel bereiken door multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, bij- en nascholing en de landelijke audit DPCA. 

De registratie geeft inzicht in de kwaliteit van de chirurgische behandeling van bovenstaande tumoren. Vergelijking van uitkomsten van zorg (gecorrigeerd voor casemix factoren) moet middels feedback aan de deelnemende ziekenhuizen resulteren in verbetering van de zorg. Slechts 20% van de tumoren van het pancreas en de peripampullaire regio komt in aanmerking voor een operatie. In de nabije toekomst worden daarom ook de overige behandelingen, waaronder de palliatieve behandelingen zoals chemo- en radiotherapie, geregistreerd in de DPCA. Zo groeit de DPCA op termijn uit tot een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie.

De DPCG zal de klinische data uit de DPCA koppelen aan materialen uit de biobanken. Het Parelsnoer Instituut (PSI) verzamelt die materialen en stelt ze beschikbaar aan onderzoekers van alle academische medische centra. Het gaat daarbij om bloed en weefsel dat wordt afgenomen en opgeslagen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het PSI koppelt de klinische biobanken van acht UMC´s aan elkaar. Zo ontstaat een biobank die wel ziektespecifiek is, maar veel groter dan gebruikelijk. Onderzoekers krijgen daardoor gegevens en materialen van veel meer mensen met dezelfde ziekte en dat stimuleert het onderzoek naar die ziekten enorm.


Praktische informatie

De DPCA handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login-gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

 • Primaire maligne pancreas of periampullaire tumoren: b.v., pancreascarcinoom, distaal cholangiocarcinoom, papilcarcinoom, duodenumcarcinoom, pyloruscarcinoom, neuro-endocriene tumoren van het pancreas
 • Primaire benigne/premaligne pancreastumoren: b.v., IPMN, mucineus cystadenoom, sereus cystadenoom
 • Pancreassparende duodenumresecties, b.v. voor FAP
 • Metastasen in het pancreas
 • Chronische pancreatitis waarvoor pancreaskop of –staart resectie    

Exclusie

 • Pancreassparende galwegresecties
 • Maag-, colon- of andere origine tumor met ingroei in het pancreas

 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.
 

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DPCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. De basisrapportage zal in november worden toegevoegd.

Codman Indicatoren

Via Codman Indicatoren kunt u alle interne en externe indicatoren terugvinden. Per indicator wordt de rekenregel en in- en exclusielijst weergegeven.
Tevens vindt u een overzicht van de TP-indicatoren. Hierdoor kunt u het hele jaar door monitoren hoe uw ziekenhuis presteert op de aan te leveren externe indicatoren in het Transparantieportaal.
Indien de registratie een medicijnenmodule heeft, kunt u via de Codman Indicatoren ook terecht bij deze rapportage.

Codman Exploratief

Codman Exploratief maakt het voor u mogelijk om informatie over behandelresultaten te filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of chirurgische techniek. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt u de minste complicaties heeft of waar juist nog de grootste verbetering te behalen valt. De prestaties van uw kliniek worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Aanmelden Codman Dashboard

Codman Indicatoren

Voor de DPCA kunt u inloggen via: https://dpca-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey,  dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u linksboven in het menu snel wisselen tussen de verschillende rapportage omgevingen.

Codman Exploratief

Activeer uw account door onderstaande stappen te volgen:
Voor de DPCA kunt u inloggen via: https://dpca-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey, dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.
Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Bent u uw wachtwoord vergeten?

 • Ga naar de website: zie de links hierboven
 •  Klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
 • U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DPCA? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.