Skip to main content
DPARD

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

 • Wat levert deelname aan DPARD mijn ziekenhuis op?

  DPARD levert het ziekenhuis waardevolle informatie op over de diabeteszorg die het verleent. Enerzijds geeft het informatie over hoeveel diabetespatiënten er eigenlijk zijn, welk type diabetes zij hebben en bij welk type specialist zij onder behandeling zijn, anderzijds geeft het informatie over hoe het gesteld is met de ziekte deze patiëntengroep, door informatie over andere bloedsuikerwaardes, cholesterol en complicaties van de ziekte te geven. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoe deze getallen zich verhouden tot de getallen van andere ziekenhuizen uit de regio. Op deze manier worden de medisch specialisten van het ziekenhuis een speigel voorgehouden over de behandelingen en waar het beter kan. Bovendien kan deze informatie het ziekenhuis helpen om gerichter diabeteszorg in te kopen en te verlenen. Tenslotte kunnen bijna alle verplichte indicatoren via DPARD aangeleverd worden bij het transparantieportaal. Met behulp van DPARD kunt u de diabeteszorg van uw ziekenhuis naar een hoger niveau tillen.

 • Hoe kan ik gegevens aanleveren?

  De gegevens voor DPARD worden verzameld uit het EPD door een medewerker van uw EPD-afdeling. De benodigde gegevens worden verzameld uit uw eigen systeem (EPD of data warehouse) in een zogeheten batch. De batch wordt vervolgens geüpload naar MRDM, die de data versleutelt en opslaat. Het ziekenhuis blijft eigenaar van de data. In tegenstelling tot de meeste andere DICA-registraties kunt u de gegevens voor DPARD niet handmatig aanleveren via Survey. Voor informatie over het verzamelen van data uit het EPD en het aanleveren van data in een batch kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk, telefoon: 088 – 570 00 10 op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur en per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl.

 • Hoe selecteer ik de juiste patiënten uit het elektronisch patiëntendossier?

  Patiënten worden in elk ziekenhuis op dezelfde manier verzameld op basis van DBC declaratiecodes (Diagnose Behandel Combinatie) en ICD-10 codes (International Classification of Diseases and Related Helath Problems).

  Patiënten die onder behandeling zijn bij een internist (volwassenen) worden geïncludeerd in DPARD als zij voldoen aan alle 3 de voorwaarden:

  - Zorgtype 21

  - Specialisme code 313

  - Diagnosecode 221, 222 of 223
   

  Patiënten die onder behandeling zijn bij een kinderarts (kinderen) worden geïncludeerd in DPARD als zij voldoen aan alle 3 de voorwaarden:

  - Zorgtype 21

  - Specialisme code 316

  - Diagnosecode 7113 of 7114.

  Daarnaast is het belangrijk om te registeren welke ICD-10 code geregistreerd is voor de diabetes mellitus (E10.0– E14.9) om het type diabetes te bepalen. Deze ICD-10 code is terug te vinden in de probleemlijst van het EPD.

 • Wat wordt er allemaal geregistreerd?

  Om informatie over geleverde diabeteszorg terug te kunnen geven aan het ziekenhuis, worden gegevens verzameld die inzicht geven in het zorgproces. Enerzijds gaat het hierbij om karakteristieken zoals leeftijd, geslacht en type diabetes mellitus, anderzijds over uitkomsten van klinische zorg zoals BMI, bloeddruk, conditie van de voeten, HbA1c, cholesterol en nierfunctie.

 • Welke gegevens moeten verplicht worden geregistreerd en welke zijn facultatief?

  In DPARD worden veel verschillende variabelen vastgelegd, waarvan sommige verplicht zijn om aan te leveren en andere niet. De verplichte variabelen vormen bij elkaar de ‘minimale basisset’. Deze minimale basisset is vastgesteld door een panel van kinderartsen en internisten om een overzicht te krijgen over de geleverde zorg aan alle patiënten met diabetes mellitus. Welke variabelen verplicht zijn, is terug te vinden in de data dictionary. Deze is terug te vinden op de MRDM website onder het kopje ‘DPARD Diabetes’.

 • Hoe vaak moet data worden aangeleverd?

  Het verdient de voorkeur om gegevens elk jaar minimaal 1x aan te leveren. De voorkeursperiode hiervan is begin januari, zodat alle gegevens van het voorgaande jaar meteen meegenomen kunnen worden. Indien u vaker aan wilt leveren is dit uiteraard mogelijk, u krijgt dan vaker informatie over de geleverde diabeteszorg.

 • Hoe wordt omgegaan met privacy en AVG?

  DPARD valt onder de privacyregels die DICA heeft opgesteld voor alle DICA registraties. Alle regels omtrent privacy, toestemming en AVG vindt u hier. Binnenkort volgt een update van deze documentatie.

 • Hoe kan ik de gegevens van mijn ziekenhuis inzien?

  Op dit moment kunnen de gegevens van het eigen ziekenhuis bekeken worden via MijnDICA. Per eind 2019 zal het Codman Dashboard beschikbaar komen. Meer informatie over het Codman Dashboard kunt u hier vinden.