Skip to main content
Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes

DPARD

Introductie

DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) registreert alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2 en andere chronische typen diabetes mellitus, die hiervoor onder behandeling zijn op de polikliniek van een het ziekenhuis (zowel 2e als 3e lijn). DPARD omvat zowel kinderen als volwassenen; de betrokken beroepsgroepen zijn kinderartsen en internisten.

DPARD is door stichting BIDON opgericht en van start gegaan in 2017. Sinds 2018 is het beheer van de registratie ondergebracht bij DICA. De regie over de database is in handen gebleven van stichting BIDON.

Doel DPARD

Het primaire doel van de DPARD is het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de intramurale diabeteszorg in Nederland. Basisvoorwaarde hiervoor, is dat men beschikt over betrouwbare en uniforme kwaliteitsinformatie. Deze informatie ontbreekt op dit moment in Nederland. De DPARD registratie wordt daarom gezien als essentiële stap richting kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg. Het secundaire doel van DPARD is doelmatigheidsonderzoek en (observationeel) wetenschappelijk onderzoek. Bovendien bevordert de DPARD de transparantie van zorgkwaliteit richting stakeholders zoals Zorginstituut Nederland. Per 2020 is het mogelijk om bijna alle verplichte indicatoren aan te leveren bij het Transparantieportaal.

Codman Dashboard - DPARD

Sinds 2019 kunnen ziekenhuizen hun eigen resultaten raadplegen via het Codman Dashboard. Dit bestaat uit de volgende functionaliteiten: Codman Beschrijvingen, Codman Exploratief en Codman Indicatoren. 

Via Codman Beschrijvingen krijgt u inzage in patiëntkenmerken en -resultaten en kunnen deze vergeleken worden met andere ziekenhuizen aangesloten bij DPARD. Dit is een vervanging van de Basisrapportage die u eerder in MijnDICA kon vinden. 

In Codman Exploratief wordt een uitgebreidere set van patiëntkarakteristieken en -resultaten weergegeven die gebruikers zelf kunnen selecteren en aanpassen.

Codman Indicatoren geeft een weergave van de indicatoren (zowel intern als extern) in vergelijking met andere DPARD-ziekenhuizen. Meer informatie over het Codman dashboard vindt u hier. Via deze link heeft u toegang tot het Codman Dashboard.

Deelname DPARD

De eerste stap voor deelname aan DPARD begint met contact zoeken met de MRDM servicedesk. De servicedeskmedewerker zal u een aanmeldformulier toezenden. Dit formulier vult u in met uw contactgegevens en stuurt u terug naar MRDM. Deze zal u daarop voorzien van een connect contract. De tweede stap is dat u dit connect contract tekent en terugstuurt. Hierop zal MRDM u codes verstrekken waarmee de ICT een batch kan uploaden (de derde stap).

Aanleveren van data voor DPARD kan alleen via upload van een batch. De DPARD batch-handleiding met praktische informatie over de DPARD registratie en het batch-upload proces vindt u onder ‘Algemene documenten’ op de MRDM website. Op deze website kunt u onder ‘DPARD Diabetes’ ook de wijzigingsinformatie, datadictionary, CRF en XSD vinden. Na succesvolle upload van de batch krijgt u toegang tot het Codman Dashboard.

Inclusie- en exclusiecriteria DPARD

Inclusiecriteria

  • Diabetes mellitus type 1
  • Diabetes mellitus type 2
  • Monogenetische (MODY) of syndromale diabetes mellitus
  • Secundaire diabetes mellitus (t.g.v. chemotherapie of corticosteroïden)

Exclusiecriteria

  • Zwangerschapsdiabetes (dus alleen diabetes tijdens de zwangerschap, niet daarbuiten)
  • Huisarts is hoofdbehandelaar van diabetes mellitus
  • Tijdelijke intramurale behandeling van diabetes mellitus (bv. alleen behandeling van diabetes tijdens klinische opname voor operatie of infectie in het kader waarvan diabetes mellitus behandeling behoeft, en na opname de controle en behandeling van de diabetes teruggaat naar de huisarts)

Contact DPARD

Voor vragen over DPARD of aanmelden van uw ziekenhuis bij DPARD kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk. De servicedesk is op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur bereikbaar per e-mail of telefonisch op  088 – 570 00 10.