Skip to main content
Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes

DPARD

Over de registratie

DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) registreert alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2, die hiervoor in het ziekenhuis onder behandeling zijn op de polikliniek (zowel 2e als 3e lijn). Reden is om beter inzicht te krijgen in de omvang en complicaties van de intramurale diabeteszorg, met als doel om deze verder te verbeteren. De DPARD omvat zowel kinderen als volwassenen; de betrokken beroepsgroepen zijn derhalve kinderartsen en internisten.

De DPARD is officieel van start gegaan op 14 november 2017 (Werelddiabetesdag) en was initieel onder beheer van de stichting BIDON. Sinds 2018 is het beheer van de registratie overgegaan naar DICA. Voor de overgang naar DICA was MRDM reeds bewerker voor deze registratie, hier is niets aan veranderd.


Praktische informatie

De DPARD handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login-gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria DPARD

Inclusiecriteria

 • diabetes mellitus type 1
 • diabetes mellitus type 2
 • monogenetische (MODY) of syndromale diabetes mellitus
 • secundaire diabetes mellitus (t.g.v. chemotherapie of corticosteroïden)

Exclusiecriteria

 • zwangerschapsdiabetes (dus alleen diabetes tijdens de zwangerschap, niet daarbuiten)
 • huisarts is hoofdbehandelaar van diabetes mellitus
 • tijdelijke intramurale behandeling van diabetes mellitus (bv. alleen behandeling van diabetes tijdens klinische opname voor operatie of infectie in het kader waarvan diabetes mellitus behandeling behoeft, en na opname de controle en behandeling van de diabetes teruggaat naar de huisarts)


Registreren van gegevens

Registreren in de DPARD kan enkel via batch-uploadt. Voor vragen hierover, neem contact op met de DICA-servicedesk: 
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
 

Rapportages MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de DPARD wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages.

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DPARD:

 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.

 

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DPARD

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DPARD, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl