Skip to main content
DICA perioperatieve anesthesiologische zorg

DPAA

Over de registratie

De DICA Perioperatieve Anesthesiologische zorg Audit (DPAA) is een samenwerkingsverband tussen DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), met als doel de kwaliteit van perioperatieve anesthesiologische zorg te verbeteren. Deze audit richt zich op het verzamelen van gegevens en het evalueren van de zorgkwaliteit rondom geopereerde patiënten. Met de inzichten uit DPAA kunnen we de zorg optimaliseren en de best mogelijke uitkomsten voor deze patiëntengroep realiseren.

 

Waarom deelnemen?

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1,2 miljoen patiënten geopereerd, het is daarom belangrijk om de kwaliteit van perioperatieve anesthesiologische zorg te waarborgen. Met DPAA streven we naar inzicht in de kwaliteit van zorg en het identificeren van verbetermogelijkheden. Door gegevensanalyse en benchmarking kunnen we de zorg evalueren en zo nodig verbeteringen implementeren om de veiligheid en het welzijn van geopereerde patiënten te verbeteren.

Praktische informatie

Zodra er een Perioperatieve Anesthesiologische zorg registratie handleiding met praktische informatie beschikbaar is, zullen wij dit hier vermelden. Dit geldt ook voor de data dictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren.

In- en exclusiecriteria

De inclusiecriteria van DPAA zijn specifiek gericht zijn op geopereerde patiënten in het perioperatieve traject. Door ons te concentreren op deze categorie kunnen we gerichte inzichten verkrijgen en mogelijke verbeteringen identificeren om de kwaliteit van perioperatieve anesthesiologische zorg te optimaliseren.

Registreren van gegevens

Meer informatie volgt zo snel mogelijk 

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DICA Perioperatieve Anesthesiologische zorg Audit (DPAA) een wekelijks geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DICA Perioperatieve Anesthesiologische zorg Audit (DPAA)? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon: 088 – 570 00 10
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.