Skip to main content
DICA Prostaat (Dutch Prostate Audit)

DPA

Over de registratie

De DICA prostaat registratie, of in het Engels DPA (Dutch Prostate Audit), registreert de resultaten van behandelingen bij patiënten die gediagnosticeerd zijn met een prostaatcarcinoom. De DICA prostaat registratie is opgericht door de Nederlandse Vereniging Urologie (NVU) en gaat later dit jaar patiënten registreren. De DICA prostaat registratie heeft als doel om de kwaliteit van prostaat zorg inzichtelijk te maken voor de beroepsgroep. Zo krijgt de beroepsgroep inzichten in de kwaliteit van hun eigen zorg en die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen ze hun werk aantoonbaar verbeteren. Wekelijks wordt deze informatie geactualiseerd zodat kort-cyclisch de kwaliteit van de zorg kan worden bijgestuurd. De resultaten worden gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat correcte vergelijkingen mogelijk zijn.

Praktische informatie

De datadictionaries, CRF, XML en XSD die behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via onze supportwebsite.

In- en exclusiecriteria

De inclusiecriteria van de Dutch Prostate Audit (DPA) zijn specifiek gericht op patiënten met lokaal prostaatkanker dat niet is gemetastaseerd. Dit betekent dat de registratie zich richt op het verzamelen van gegevens en het evalueren van de kwaliteit van zorg voor deze specifieke groep patiënten. Door ons te concentreren op deze categorie kunnen we gerichte inzichten verkrijgen en mogelijke verbeteringen identificeren om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens kan op 3 manieren:

  • handmatig via dataentry;
  • via batch, dataconnect;
  • verkennen van automatische data extractie.

Als je problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry, neem dan contact op met de DICA Servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DICA prostaat registratie een wekelijks geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DICA prostaat registratie? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon: 088 – 570 00 10
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.