Skip to main content
DICA neuromodulatie

DNMA

Over de registratie

De DICA neuromodulatie registratie, of in het Engels Dutch NeuroModulation Audit (DNMA), maakt de resultaten van de zorg rondom patiënten met de behandeling neuromodulatie van patiënten met chronische pijn inzichtelijk. Daarmee geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom neuromodulatie bij chronische pijn.

Met de informatie uit deze kwaliteitsregistratie kan de kwaliteit van patiëntenzorg bij neuromodulatie verder geoptimaliseerd worden, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. Hiermee borgen we een verdere kwaliteitsslag in de dataverzameling, met als doel een steeds betere behandeling van pijn en een betere kwaliteit van leven door middel van neuromodulatie. Daarnaast biedt het een basis voor verder wetenschappelijk onderzoek. De inhoud van de registratie is vastgesteld met de vanuit de NVA gemandateerde Clinical Audit Board, bestaande uit: dr. Jan Willem Kallewaard en prof. Dr. Frank Huygen.

 

Geschiedenis

De NVA is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een uitkomstregistratie neuromodulatie bij patiënten met chronische pijn. Sinds begin 2023 is de DNMA overgebracht naar DICA, voorheen was de doorontwikkeling in het beheer van MRDM.

 

Waarom deelnemen?

Verbeteren van de zorg doen we samen

De DNMA volgt tot en met 2022 in Nederland 4664 geregistreerde patiënten. Door de huidige klinische data, DBC-data en PROMs uitkomsten via het Codman dashboard voor u als arts en zorginstelling inzichtelijk te maken kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. Kleine verbeteringen kunnen, door de grote aantallen, al een grote impact hebben.

 

Deelname registratie

Neuromodulatie is een hoog complexe behandeling die niet in alle pijncentra wordt aangeboden. In totaal gaat het om 26 van de 94 pijncentra in Nederland, waarbij een aantal pijncentra in samenwerkingsverband opereren om aan de betreffende normen te kunnen voldoen. Momenteel zijn 6 samenwerkingsverbanden bij de NVA bekend. Voor samenwerkingsverbanden geldt dat er één aanspreekpunt moet zijn. Deelname aan dit kwaliteitssysteem/registratie is een voorwaarde voor vergoeding van neuromodulatie bij chronische pijn. Alle pijncentra die neuromodulatiebehandelingen uitvoeren binnen Nederland doen mee aan de DNMA kwaliteitsregistratie.

 

Jaarrapportage

Vanuit de NVA in samenwerking met DICA en MRDM wordt jaarlijks een jaarrapportage gepresenteerd met resultaten van de uitkomsten.  Met behulp van de kwaliteitsregistratie kunnen we pijncentra spiegelinformatie bieden, wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, praktijkvariatie monitoren en complicaties en uitkomsten evalueren. Deze analyses zijn uitgevoerd op anoniem ziekenhuisniveau. Hierdoor zijn deze geaggregeerde resultaten niet herleidbaar naar individuele ziekenhuizen, maar kan spreiding op landelijk niveau wel worden aangeduid.U kunt hier het jaarrapport van 2022 inzien.

Codman Dashboard

Het DICA Codman dashboard, welke elk kwartaal wordt geüpdatet, geeft u inzicht in de aangeleverde data die geregistreerd worden voor de diverse kwaliteitsregistraties van DICA. Voor de DNMA een exploratief dashboard beschikbaar. 

  • Exploratief is een interactief dashboard waar verschillende soorten klinisch relevante zorguitkomsten worden teruggekoppeld. Filters op basis van patiëntkenmerken, zorgproces en -structuur kunnen worden toegepast, waardoor u kunt leren van uw eigen data. Naast informatie van de eigen zorginstelling is ook het Nederlands gemiddelde terug te zien in het dashboard.
  • Wilt u meer informatie over het DICA Codman dashboard klik dan hier.

Aanmelden ziekenhuis
Deelname aan deze registratie leidt voor u niet tot kosten.
U kunt zich hier aanmelden om deel te nemen aan de DICA pijn en palliatieve zorg registratie (DPPA)

 

Heeft u vragen?
Telefoon: 088 – 570 00 10
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De DICA servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.