Skip to main content
Dutch Melanoma Treatment Registry

DMTR

Over de registratie

  • De DMTR registreert sinds juli 2013 alle gemetastaseerde melanoompatiënten in Nederland.
  • Sinds juli 2019 worden ook patiënten met stadium III melanoom geregistreerd in de DMTR. Naar verwachting zullen tussen de 600 en 1000 patiënten per jaar geregistreerd worden die in aanmerking komen voor adjuvante behandeling.
  • Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DMTR kunnen deelnemen aan de patiëntfeedbackregistratie. 

DMTR staat voor Dutch Melanoma Treatment Registry. In deze registratie worden de resultaten van de behandeling van patiënten met een vergevorderd en uitgezaaid melanoom (dit zijn patiënten met uitzaaiing naar de lymfeklieren of andere organen) in Nederland vastgelegd.

De afgelopen jaren zijn er nieuwe vormen van geneesmiddelenbehandeling beschikbaar gekomen. Deze nieuwe geneesmiddelen hebben hun eigen specifieke indicatiegebied en toxiciteitsprofiel. De DMTR geeft inzicht in de uitkomsten van de nieuwe behandeling, ook voor kleinere of ondervertegenwoordigde patiëntengroepen. Hiermee wordt verbetering in de behandeling gestimuleerd en dragen we bij aan het ontwikkelen van expertise over nieuwe geneesmiddelen. Dit is van belang om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Bovendien dient de DMTR als platform voor het verrichten van doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling van uitgezaaid en vergevorderd melanoom. Hiermee wordt verbetering in de behandeling verder gestimuleerd.

Behandeling van patiënten met een vergevorderd of uitgezaaid melanoom vindt plaats in een van de veertien ziekenhuizen met specifieke expertise (melanoomcentrum). Alle veertien ziekenhuizen doen mee aan de DMTR.

Download hier het stroomdiagram van de DMTR. Dit geeft de opbouw van de DMTR database weer.


Patiëntfeedback

In de DMTR worden naast de uitkomsten en bijwerkingen, de effecten van de behandeling op de kwaliteit van leven geregistreerd in een patiëntvolgsysteem. Hiervoor maakt DICA gebruik van PROMs-vragenlijsten. Dit dient meerdere doelen zoals verbetering van de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Veel ziekenhuizen voeren al patiëntmetingen uit als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patiëntportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via het Codman Dashboard.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DMTR kunnen deelnemen aan de patiëntfeedbackregistratie. Deelname aan de patientfeedbackregistratie zit bij uw DICA abonnement inbegrepen.

Meer informatie over Patientfeedback vindt u onder Documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten

Praktische informatie:

De DMTR-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Alle patiënten met een irresectabel stadium IIIc of stadium IV melanoom (inclusief uveaal melanoom) gezien in een melanoomcentrum. Het betreft hierbij patiënten waarbij het stadium IIIc of stadium IV van de ziekte wordt vastgesteld als primaire diagnose (synchroon), maar ook waarbij het stadium van ziekte zich in een later stadium dan de primaire diagnose manifesteert (metachroon).
  • Patiënten met een stadium III of IV melanoom die behandeld worden of in aanmerking komen voor (neo)-adjuvante behandeling en gezien zijn in een melanoomcentrum.

Exclusie

  • Niet cytologisch of histologisch bewezen melanoom.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DMTR wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Neem contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.