Skip to main content
Dutch Lung Cancer Audit

DLCA

DLCA

 

Over de registratie

 • Lung oncology: 10.568 analyseerbare patiënten zijn geïncludeerd in het tweede jaar van de DLCA-L (2016). Het grootste deel betrof patiënten met een NSCLC (9270, 87,7%) of een SCLC (1298, 12,3%)
 • Radiotherapy: In 2016 zijn er 2925 patiënten geregistreerd in de DLCA-R waarvan de meeste patiënten stereotactisch body radiotherapie (48,2%) of chemoradiotherapie concurrent (17,5%) kregen
 • Surgery: 2782 anatomische parenchymresecties werden er in 2017 landelijk uitgevoerd, voor zowel maligne als benigne pathologie

Meer basiscijfers uit de DLCA-R, DLCA-S en DLCA-L


DLCA staat voor de Dutch Lung Cancer Audit. De DLCA is een multidisciplinaire audit met als doel: het multidisciplinaire traject van diagnostiek en behandeling van patiënten met longkanker in beeld brengen.

Tot 2016 werd de kwaliteit van zorg voor patiënten met longkanker gemeten in de DLRA (radiotherapie voor longcarcinoom) en de DLSA(-T) (long(kanker)chirurgie). Door de wetenschappelijke verenigingen van longartsen (NVALT), radiotherapeuten (NVRO), thoraxchirurgen (NVT) en longchirurgen (NVvL-NVvH) is gewerkt aan de ontwikkeling van de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA).

Vanaf 2016 registreren daardoor naast de longradiotherapeuten (DLCA-R) en long- en thoraxchirurgen (DLCA-S), ook longartsen (DLCA-L) patiënten met longkanker in de DLCA. De betrokkenheid van longartsen is essentieel, omdat zij een centrale rol hebben in diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten.

De betrokken beroepsgroepen vormen gezamenlijk een clinical audit board, een bestuur van door hun wetenschappelijke vereniging gemandateerde medisch specialisten, dat zich o.a. bezig houdt met de voortgang van de registratie en het ontwikkelen van interdisciplinaire kwaliteitsindicatoren.

Deelnemers aan de DLCA krijgen wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via MijnDICA middels de basisrapportages en indicatorenrapportage, waarin de extern transparante en interne indicatoren staan.


Praktische informatie

De DLCA handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login-gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria DLCA

DLCA-S

Inclusie

Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in:

 • Resecties bij (verdenking) carcinoom of sarcoom primair uitgaande van de long (evt. locoregionaal recidief van een eerder behandelde tumor)
 • Mediastinum chirurgie (diagnostisch en therapeutisch)
 • Metastasectomieën van de long
 • Overige thoracale ingrepen

Exclusie

 • Radio Frequente Ablaties (RFA) van long-, pleura- of thoraxwandtumoren
 • Weke delen resecties van de thoraxwand (niet benigne resecties) en wervelkolomchirurgie als zelfstandige ingreep
 • Diafragma chirurgie, niet via de thorax benaderd
 • Transthoracale slokdarmresecties
 • Cardiovasculaire ingrepen in de thorax
 • Thoracoscopische sympathectomieën
 • Longtransplantaties
 • Verrichtingen die door de longchirurg worden verricht voor complicaties na ingrepen die niet binnen de inclusiecriteria van de DLCA vallen


DLCA-R

Inclusie

 • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
 • Kleincellig longcarcinoom (SCLC)
 • Stadium I-IIIc
 • Locoregionaal recidief (indien in opzet radicale bestraling)

Exclusie

 • Stadium IV longtumor
 • In opzet palliatieve behandeling stadium I-IIIb
 • Longmetastasen van een primaire tumor elders
 • De huidige thoraxbestraling is voor een andere primaire tumor dan SCLC en NSCLC
 • Patiënten die adjuvante postoperatieve bestraling ondergaan (behalve patiënten die wel geopereerd werden maar waarbij geen resectie werd verricht)


DLCA-L

Inclusie

 • Alle patiënten met een primaire longmaligniteit, ongeacht het stadium van de ziekte, die in het registrerende centrum worden gediagnosticeerd en/of behandeld
 • Patiënten met een niet-kleincellig (NSCLC) dan wel kleincellig (SCLC) longcarcinoom (uitgebreide registratie)
 • Patiënten met een thymoom of mesothelioom (beperkte registratie)

Exclusie

 • Overige longziekten


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DLCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. De basisrapportage zal in november worden toegevoegd.

Codman Indicatoren

Via Codman Indicatoren kunt u alle interne en externe indicatoren terugvinden. Per indicator wordt de rekenregel en in- en exclusielijst weergegeven.
Tevens vindt u een overzicht van de TP-indicatoren. Hierdoor kunt u het hele jaar door monitoren hoe uw ziekenhuis presteert op de aan te leveren externe indicatoren in het Transparantieportaal.
Indien de registratie een medicijnenmodule heeft, kunt u via de Codman Indicatoren ook terecht bij deze rapportage.

Codman Exploratief

Codman Exploratief maakt het voor u mogelijk om informatie over behandelresultaten te filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of chirurgische techniek. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt u de minste complicaties heeft of waar juist nog de grootste verbetering te behalen valt. De prestaties van uw kliniek worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Aanmelden Codman Dashboard

Codman Indicatoren

Voor de DLCA-S kunt u inloggen via:https://dlcas-kpi.valuebase.nl
Voor de DLCA-L kunt u inloggen via: https://dlcal-kpi.valuebase.nl
Voor de DLCA-R kunt u inloggen via: https://dlcar-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey,  dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u linksboven in het menu snel wisselen tussen de verschillende rapportage omgevingen.

Codman Exploratief

Activeer uw account door onderstaande stappen te volgen:
Voor de DLCA-S kunt u inloggen via: https://dlcas-kpi.valuebase.nl
Voor de DLCA-L kunt u inloggen via: https://dlcal-kpi.valuebase.nl
Voor de DLCA-R kunt u inloggen via: https://dlcar-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey, dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.
Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Bent u uw wachtwoord vergeten?

 • Ga naar de website: zie de links hierboven
 •  Klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
 • U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de ….? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.