Skip to main content
Dutch Lung Cancer Audit

DLCA

Over DLCA

 • Lung oncology: 11.852 patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom staan geregistreerd in de DLCA-L in 2019. 80% heeft een pathologische bevestiging van deze diagnose.
 • Radiotherapy: In 2019 zijn er 4039 behandelingen geregistreerd in de DLCA-R, waarvan de meeste behandelingen stereotactisch body radiotherapie (53%) of concurrent chemoradiotherapie (26%) waren.
 • Surgery: In 2019 zijn er 2246 anatomische parenchymresecties landelijk uitgevoerd voor niet-kleincellig longcarcinoom.

Meer basiscijfers uit de DLCA-R, DLCA-S en DLCA-L

DLCA staat voor de Dutch Lung Cancer Audit. De DLCA is een multidisciplinaire audit met als doel het multidisciplinaire traject van diagnostiek en behandeling van patiënten met longkanker in beeld brengen.

Tot 2016 werd de kwaliteit van zorg voor patiënten met longkanker gemeten in de DLRA (radiotherapie voor longcarcinoom) en de DLSA(-T) (long(kanker)chirurgie). Door de wetenschappelijke verenigingen van longartsen (NVALT), radiotherapeuten (NVRO), thoraxchirurgen (NVT) en longchirurgen (NVvL-NVvH) is gewerkt aan de ontwikkeling van de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA).

Vanaf 2016 registreren daardoor naast de longradiotherapeuten (DLCA-R) en long- en thoraxchirurgen (DLCA-S), ook longartsen (DLCA-L) patiënten met longkanker in de DLCA. De betrokkenheid van longartsen is essentieel, omdat zij een centrale rol hebben in diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten.

De betrokken beroepsgroepen vormen gezamenlijk een clinical audit board, een bestuur van door hun wetenschappelijke vereniging gemandateerde medisch specialisten, dat zich o.a. bezighoudt met de voortgang van de registratie en het ontwikkelen van interdisciplinaire kwaliteitsindicatoren.

Deelnemers aan de DLCA krijgen wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via het Codman dashboard. Lees hier meer over het Codman Dashboard en de verschillende functionaliteiten. 

Praktische informatie

De DLCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login-gegevens voor DataEntry (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria DLCA

DLCA-S

Inclusie

Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in:

 • Resecties bij (verdenking) carcinoom of sarcoom primair uitgaande van de long (evt. locoregionaal recidief van een eerder behandelde tumor)
 • Mediastinum chirurgie (diagnostisch en therapeutisch)
 • Metastasectomieën van de long
 • Overige thoracale ingrepen

Exclusie

 • Radio Frequente Ablaties (RFA) van long-, pleura- of thoraxwandtumoren
 • Weke delen resecties van de thoraxwand (niet benigne resecties) en wervelkolomchirurgie als zelfstandige ingreep
 • Diafragma chirurgie, niet via de thorax benaderd
 • Transthoracale slokdarmresecties
 • Cardiovasculaire ingrepen in de thorax
 • Thoracoscopische sympathectomieën
 • Longtransplantaties
 • Verrichtingen die door de longchirurg worden verricht voor complicaties na ingrepen die niet binnen de inclusiecriteria van de DLCA vallen

DLCA-R

Inclusie

 • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
 • Kleincellig longcarcinoom (SCLC)
 • Stadium I-IIIc
 • Locoregionaal recidief (indien in opzet radicale bestraling)

Exclusie

 • Stadium IV longtumor
 • In opzet palliatieve behandeling stadium I-IIIb
 • Longmetastasen van een primaire tumor elders
 • De huidige thoraxbestraling is voor een andere primaire tumor dan SCLC en NSCLC
 • Patiënten die adjuvante postoperatieve bestraling ondergaan (behalve patiënten die wel geopereerd werden maar waarbij geen resectie werd verricht)

DLCA-L

Inclusie

 • Alle patiënten met een primaire longmaligniteit, ongeacht het stadium van de ziekte, die in het registrerende centrum worden gediagnosticeerd en/of behandeld
 • Patiënten met een niet-kleincellig (NSCLC) dan wel kleincellig (SCLC) longcarcinoom (uitgebreide registratie)
 • Patiënten met een thymoom of mesothelioom (beperkte registratie)

Exclusie

 • Overige longziekten
 • Longcarcinoom patiënten waarvan de behandeling wordt overgenomen in een tertiair centrum, bij wie alleen chirurgische of radiotherapeutische behandeling plaatsvindt. Deze patiënten worden door het verwijzend centrum in de DLCA-L geregistreerd en in het tertiaire centrum alleen in de DLCA-S en DLCA-R. Indien de patiënt in het tertiaire centrum (op enig moment) wordt behandeld met systemische therapie, dient de patiënt wel door het tertiaire centrum in de DLCA-L te worden geregistreerd.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry (voorheen Survey).
Inloggen DataEntry  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DLCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.