Skip to main content
Dutch Institute for Clinical Auditing

DICA

Over DICA Geneesmiddelen
In het DICA Geneesmiddelen programma krijgen ziekenhuisapothekers en medisch specialisten meer inzicht in gebruik, kosten en uitkomsten van dure geneesmiddelen in de klinische praktijk. Deelnemers van DICA Geneesmiddelen streven naar doelmatiger gebruik van dure geneesmiddelen door de verschillen tussen ziekenhuizen te vergelijken en te bediscussiëren en op basis daarvan verbeterplannen op te stellen. 

Binnen het programma worden gegevens uit de landelijke kwaliteitsregistraties gekoppeld aan medicatiegegevens uit de ziekenhuisapotheek (DBC/DOT en zorgactiviteiten). In de DICA Geneesmiddelen Dashboards worden de gekoppelde gegevens voor deelnemers inzichtelijk gemaakt en kunnen ze gebruikmaken van uitgebreide filtermogelijkheden. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de inzet en uitkomsten van (dure) geneesmiddelen bij specifieke patiëntenpopulaties, zonder dat dit extra administratieve lasten met zich meebrengt. 

DICA Geneesmiddelen focust zich op zes ziektebeelden: borstkanker, longkanker, darmkanker, gynaecologische tumoren, melanoom en reuma. De nadruk ligt op het evalueren van de (kosten)effectiviteit van zogeheten add-on geneesmiddelen voor deze indicaties. Momenteel zijn 17 ziekenhuizen door heel Nederland aangesloten bij het DICA Geneesmiddelen programma. Meerdere keren  per jaar vinden spiegelbijeenkomsten plaats waarbij ziekenhuizen hun eigen prestaties vergelijken met die van  andere ziekenhuizen in Nederland. 

Praktische informatie
In principe kunnen alle ziekenhuizen in Nederland deelnemen aan DICA Geneesmiddelen. Bij deelname wordt verwachten dat de volgende data beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de analyse:

  • (reeds bestaande) DICA registraties 
  • DBC/DOT declaratiebestanden met de zorgactiviteiten van het ziekenhuis. 

Een actieve deelname is vereist met betrekking tot spiegelbijeenkomsten en individuele validatiesessies waarin de deelnemende ziekenhuizen gesignaleerde variaties in geneesmiddelengebruik met elkaar analyseren.

Dashboard ontwikkeling
DICA Geneesmiddelen combineert bestaande bronnen waardoor real-world data over het gebruik en de uitkomsten van dure geneesmiddelenbehandeling worden verzameld. Dit wordt vervolgens weer teruggekoppeld in het DICA Geneesmiddelen Dashboard en daarmee voor de gebruikers inzichtelijk gemaakt. Dit zorgt voor snellere data-analyse rondom gepast gebruik, uitkomsten van geneesmiddelen en behandelingen.

Een consortium van partijen (DICA, Value2Health, Logex, MRDM) heeft beschikking over de benodigde databronnen en de technologie om deze te analyseren en continu terug te koppelen. Hierin wordt actief samengewerkt tussen de partijen. Het consortium heeft ruime ervaring in (geneesmiddelen)onderzoek, het organiseren van governance en technische toegang naar belangrijke databronnen. 

Het initiatief bestaat niet alleen uit het verzamelen en koppelen van data, maar ook uit het gestructureerd terugkoppelen van uitkomsten aan ziekenhuizen en zorgverleners in een dashboard, waardoor een directe en snelle verbetering in de praktijk wordt ondersteund. In 2019 zijn zes dashboards aan ziekenhuizen opgeleverd (darmkanker, gynaecologische kanker en melanoom). Binnen deze dashboards worden o.a. de therapieflow, aantal kuren en kosten per patiënt inzichtelijk gemaakt. 

Het Dashboard wordt continue verbeterd in samenspraak met ziekenhuizen. Tijdens individuele validatiesessies en bij de spiegelbijeenkomst wordt feedback verkregen. In 2020 worden nieuwe toepassingen toegevoegd aan het DICA Geneesmiddelen Dashboard zodat deze nog beter aansluiten bij gebruik in de dagelijkse praktijk. 

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DICA geneesmiddelen
U kunt uw ziekenhuis nog steeds aanmelden voor het programma. Voor vragen over het Dashboard en/of programma of aanmelding voor het DICA Geneesmiddelen programma, kunt u contact opnemen met Rawa Ismail of Jesper van Breeschoten, apotheker-onderzoekers bij DICA: 

Telefonisch: 085-9024408 op werkdagen van 9.00-17.00 uur. 
Per email: r.ismail@dica.nl of j.vanbreeschoten@dica.nl