Skip to main content
DICA

Patientfeedback

Over patientfeedback

Naast het verzamelen van klinische gegevens, richt DICA zich sinds 2013 op het registeren van patientfeedback. Dit houdt in het verzamelen van patiëntmetingen, zoals Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Het gebruik van deze patiëntmetingen is voor meerdere doelen van belang:

  • Kwaliteitsevaluatie en -verbetering
  • Individuele patiëntenzorg
  • Wetenschappelijk onderzoek

Als aanvulling op patiëntmetingen, die vaak als onderdeel van de patiëntenzorg worden uitgevoerd, voert DICA landelijke benchmarks uit. De resultaten worden teruggekoppeld op het Codman Dashboard.

De patientfeedback informatie wordt verzameld als onderdeel van de bestaande klinische registratie bij dezelfde patiëntengroep. DICA maakt een koppeling van de klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat geïntegreerde informatie. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia worden onderzocht. Ook kan de effectiviteit van verschillende behandelingen worden vergeleken.

Invulling patientfeedback registratie

Taskforces maken de keuze voor de vragenlijsten en meetmomenten die landelijk worden verzameld. De taskforce valt onder de Clinical Audit Board van de registratie. Naast de wetenschappelijke commissie is ook de patiëntenvereniging hierin vertegenwoordigd. Op deze manier is de patiënt nauw betrokken bij de opzet van de patientfeedback registratie.

Bij de opzet van de registratie is specifiek aandacht voor de bruikbaarheid door de professional en haalbaarheid voor de patiënt. Vanuit DICA worden de registraties ondersteund door ziekte-specifieke en methodologische kennis. De gegevens worden geregistreerd via de bestaande infrastructuur, waarna zij op ziekenhuis en landelijk niveau worden teruggekoppeld.

Overzicht patientfeedback registraties

Klik hier voor algemene informatie over het aanmelden en gebruik van patientfeedback. 

Voor meer informatie over het aanmelden, de vragenlijsten en meetmomenten kunt u terecht op de supportwebsite.

Servicedesk

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk. U kunt uw vraag mailen naar DICA-servicedesk@mrdm.nl.
De servicedesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur via nummer 088 - 570 0010.