Skip to main content
DICA

Organisatie

Bureau DICA

De dagelijkse leiding geschiedt vanuit het 'bureau DICA'. De directie, een wetenschappelijke staf en een team medewerkers met verschillende expertises zetten zich dagelijks in voor de ondersteuning en het beheer van de klinische registraties in de meest brede zin van het woord en om DICA verder te ontwikkelen. 

Organogram

 

Stichting DICA

Aan het hoofd van stichting DICA staat een bestuur. Daarnaast heeft het een Raad van Advies, een methodologische raad en een Privacy Commissie. 

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting DICA is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen die bij de registraties zijn betrokken. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. 

Mw. dr. M.T.F.D. Baas-Vrancken Peeters 
Prof. dr. Ir. J.J.M. van der Hoeven 
Prof. dr. P.M. Kluin (namens NVvP)
Dr. H.A. Prins (namens commissie Uitkomst van Zorg, NVvH)
Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar, voorzitter

 

Methodologische Raad van Advies

De leden van de Methodologische Raad van Advies adviseren het bestuur over de analyses en de verzameling van gegevens. Zij zijn expert op het gebied van epidemiologie en/of statistiek binnen de gezondheidszorg.

Prof. dr. R. Brand
Prof. dr. J. Kievit
Dr. H.F. Lingsma
Dr. P.J. Marang-van de Mheen
Dr. A.L. den Ouden
Prof. dr. E.W. Steyerberg
Dr. P.J Tanis
Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar
Prof. dr. C.A. Uyl-de Groot
Dr. M.W.J.M. Wouters
Dr. E.W. van Zwet

 

Privacy Commissie

DICA heeft een Privacy Commissie. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de relevante koepelorganisaties en heeft een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie ziet erop toe dat in de omgang met data wordt voldaan aan alle geldende regelgeving op het gebied van de privacy. Hieronder verstaan we de door het Autoriteit Persoonsgegevens gestelde eisen op het gebied van opslag en verwerking van data.

Mr. H. Gardeniers
Dhr. T. Aben
Mr. drs. N. Cremers
Dhr. M. Schimmel