Skip to main content
DICA

Organisatie

Bureau DICA

De dagelijkse leiding geschiedt vanuit het 'bureau DICA'. De directie, een wetenschappelijke staf en een team medewerkers met verschillende expertises zetten zich dagelijks in voor de ondersteuning en het beheer van de klinische registraties in de meest brede zin van het woord en om DICA verder te ontwikkelen. 

Directie

Arts-onderzoekers

Dhr. dr. E.H. Eddes, statutair directeur

Dhr. drs. E.O. Akpinar

Mw. B.E. Jorritsma, adjunct-directeur, MSc

Mw. drs. A.J. Alberga

Dhr. dr. M.W.J.M. Wouters, Hoofd Wetenschappelijk Bureau

Mw. drs. J.C.G. Bak

 

Mw. drs. B.E. Becherer

Management

Dhr. drs. A.K.E. Elfrink

Dhr. dr. O.A.J. Aarts, Hoofd Informatie

Mw. drs. D.V.C. de Jel

Mw. dr. J.M. Hartgerink, Hoofd Registratie

Mw. drs. M.M. de Meza

Dhr. drs. C.L. van den Brand

Mw. drs. N. Maliko

  Mw. drs. K.J. Nass

Secretariaat

Mw. drs. A. Suurmeijer

Mw. H. Breedijk

Mw. drs. L.J. Stolze

Mw. L.C. van de Burgt

Mw. E.H. Meijer

 Mw. drs. N.M.S. Tewarie

Mw. E.F.M. Pellekoorn Mw. drs. A.L.K. Warps

 

Mw. drs. L. van der Woude

Medewerkers

Mw. drs. F.S. Würdemann

Dhr. N. te Brake, MSc

Dhr. drs. D.M. Voeten

Mw. J.C. van Velzen, MA

Apotheker-onderzoekers

Dhr. K. van Hemert, MSc, Hoofd Processen en Projecten

Dhr. drs. J. van Breeschoten

Dhr. drs. B.J. van der Sleen

Mw. drs. R.K. Ismail

 

 

Data Science Team

Patientfeedback Team

Dhr. R.P. Effting, MSc

Mw. L.A.C. Lindhoud, MSc

Dhr. S. van Schuppen, MSc

Mw. V.J. Makhanlal, MSc

Dhr. L.L. van Wanrooij, MSc

 

Dhr. J. Wieser, MSc

Informatie analisten

 

Mw. M.L. Dees, MSc

Methodoloog

Mw. M. Groothuis, MSc

Mw. dr. J.A. Wilschut

Mw. dr. H.J.C. Ravensbergen

 

Mw. D.M. Groot Kormelink-Wopereis, MSc

 

 

Organogram

 

Stichting DICA

Aan het hoofd van stichting DICA staat een bestuur. Daarnaast heeft het een Raad van Advies, een methodologische raad en een Privacy Commissie. 

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting DICA is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen die bij de registraties zijn betrokken. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. 

Mw. dr. M.T.F.D. Baas-Vrancken Peeters 
Prof. dr. Ir. J.J.M. van der Hoeven 
Prof. dr. P.M. Kluin (namens NVvP)
Dr. H.A. Prins (namens commissie Uitkomst van Zorg, NVvH)
Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar, voorzitter

 

Methodologische Raad van Advies

De leden van de Methodologische Raad van Advies adviseren het bestuur over de analyses en de verzameling van gegevens. Zij zijn expert op het gebied van epidemiologie en/of statistiek binnen de gezondheidszorg.

Dhr. dr. D. van Klaveren
Mw. dr. . H.F. Lingsma
Mw. dr. P.J. Marang-van de Mheen
Dr. A.L. den Ouden
Dhr. prof. dr. E.W. Steyerberg
Dhr. prof. dr. P.J Tanis
Dhr. prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar
Mw. prof. dr. C.A. Uyl-de Groot
Dhr. dr. M.W.J.M. Wouters
Dhr. dr. E.W. van Zwet

 

Privacy Commissie

DICA heeft een Privacy Commissie. Deze is samgengesteld uit juristen gespecialiseerd op gezondheids- en privacyrecht en heeft een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie ziet erop toe dat in de omgang met data wordt voldaan aan alle geldende regelgeving op het gebied van privacy. Hieronder verstaan we de door het Autoriteit Persoonsgegevens gestelde eisen op het gebied van opslag en verwerking van data.

Mr. H. Gardeniers
Mr. T. Hooghiemstra
Mr. J. Krabben
Mr. T. van Essen