Skip to main content
DICA

Organisatie

Bureau DICA

De dagelijkse leiding geschiedt vanuit het 'bureau DICA'. De Directie, het Management en teams van medewerkers met ieder een eigen expertise zetten zich dagelijks in voor de ondersteuning en het beheer van de klinische registraties in de meest brede zin van het woord en om DICA verder te ontwikkelen.

Directie
Dhr. dr. E.H. Eddes, statutair directeur
Mw. B.E. Jorritsma, adjunct-directeur, MSc
Dhr. dr. M.W.J.M. Wouters, Hoofd Wetenschappelijk Bureau 

Management
Dhr. dr. O.A.J. Aarts, Hoofd Informatie
Dhr. drs. C.L. van den Brand, Hoofd Wetenschappelijk Bureau
Mw. dr. J.M. Hartgerink, Hoofd Registratie

Medewerkers
Dhr. N. te Brake, MSc
Mw. dr. J.A. Wilschut,  Methodoloog

Secretariaat
Mw. I.L. Conté B Comn
Mw. L.C. van de Burgt
Mw. E.F.M. Pellekoorn

Data Science Team
Dhr. R.P. Effting, MSc
Dhr. S. van Schuppen, MSc
Dhr. L.L. van Wanrooij, MSc
Dhr. J. Wieser, MSc

Informatie Analisten
Mw. M.L. Dees, MSc
Mw. M. Groothuis, MSc
Mw. D.M. Groot Kormelink-Wopereis, MSc
Mw. dr. H.J.C. Ravensbergen
Mw. E. Verdeijen, MSc

Patientfeedback Team
Mw. V.J. Makhanlal, MSc

Apotheker-onderzoekers
Dhr. drs. J. van Breeschoten
Mw. drs. R.K. Ismail

Arts-Onderzoekers 
Dhr. drs. E.O. Akpinar
Mw. drs. A.J. Alberga
Mw. drs. J.C.G. Bak
Mw. drs. B.E. Becherer
Dhr. drs. A.K.E. Elfrink
Mw. drs. D.V.C. de Jel
Mw. drs. N. Maliko
Mw. drs. M.M. de Meza
Mw. drs. K.J. Nass
Dhr. drs. O.J. van Not
Dhr. drs. B.J. van der Sleen
Mw. drs. L.J. Stolze
Mw. drs. J.A. Suurmeijer
Mw. drs. N.M. Teunissen
Mw. drs. N.M.S. Baldewpersad Tewarie
Dhr. drs. D.M. Voeten
Mw. drs. J. Vrolijk
Mw. drs. A.L.K. Warps
Mw. drs. L. van der Woude
Mw. drs. F.S. Würdemann

 

 

Organogram

Stichting DICA

Aan het hoofd van stichting DICA staat een bestuur. Daarnaast heeft het een Methodologische Raad van Advies en een Privacy Commissie. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting DICA is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen die bij de registraties zijn betrokken. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. 

Dhr. prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar, voorzitter
Mw. dr. M.T.F.D. Baas-Vrancken Peeters
Dhr. prof. dr. J.J.M. van der Hoeven
Dhr. dr. H.A. Prins

Methodologische Raad van Advies

De leden van de Methodologische Raad van Advies adviseren het bestuur over de analyses en de verzameling van gegevens. Zij zijn expert op het gebied van epidemiologie en/of statistiek binnen de gezondheidszorg.

Mw. dr. H.F. Lingsma
Mw. dr. P.J. Marang-van de Mheen
Dhr. prof. dr. E.W. Steyerberg
Dhr. prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar
Mw. prof. dr. C.A. Uyl-de Groot
Mw. dr. J.A. Wilschut
Dhr. dr. M.W.J.M. Wouters, voorzitter
Mw. dr. L.C. de Wreede
Dhr. dr. E.W. van Zwet
Dhr. drs. C.L. van den Brand

Privacy Commissie

DICA heeft een Privacy Commissie. Deze is samgengesteld uit juristen gespecialiseerd op gezondheids- en privacyrecht en heeft een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie ziet erop toe dat in de omgang met data wordt voldaan aan alle geldende regelgeving op het gebied van privacy. Hieronder verstaan we de door het Autoriteit Persoonsgegevens gestelde eisen op het gebied van opslag en verwerking van data.

Mr. H. Gardeniers
Mr. T. Hooghiemstra
Mr. J. Krabben
Mr. T. van Essen