Skip to main content
DICA

Doelstellingen

Gezondheid is een groot persoonlijk en maatschappelijk goed. Dit vereist het continu monitoren van de zorg. Dagelijks leveren wij daarom concrete bijdragen aan het:

  • verhogen van patiënttevredenheid;
  • verrijken van onze registraties en het verlichten van registratielast;
  • betaalbaar houden van de zorg.

DICA streeft steeds naar het waarborgen van een goede balans in kosten versus baten. Via onze gevalideerde kwaliteitsregistraties ondersteunen we de weg naar transparantie en geven we patiënten een stem. Is dit realiseerbaar? Ja, maar alleen samen met u. Betere zorg is immers alleen binnen handbereik met de inzet van iedereen: together we make care count.

Verhogen patiënttevredenheid

DICA meet patiëntfeedback met Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs). Zo benadrukken we het meten van uitkomsten van zorg vanuit patiëntperspectief. Door het terugkoppelen van PROMS en PREMS maken we inzichtelijk welke kwaliteit van leven de patiënt ervaart. Door directe terugkoppeling van de klinische gegevens én patiëntgegevens aan de zorgverlener in de spreekkamer kan de individuele patiëntenzorg worden verbeterd. In 2016 voegen we patiënt gerapporteerde data toe aan alle registraties.

Verrijken registraties en verlichten registratielast

Bij DICA werken we aan het verder ontwikkelen van bestaande registraties zoals de transitie van monodisciplinaire naar multicentered registraties. Ook het uniform maken van de registraties tussen de verschillende ziektebeelden is een speerpunt. Hiermee verrijkt DICA de bestaande registraties verder. Daarnaast spelen we actief in op het terugdringen van de registratielast. Door registratie aan de bron - een technische koppeling voor elke DICA-registratie aan de basisregistratie van ziekenhuizen - maken we het vastleggen van data minder belastend voor specialisten.

Betaalbaar houden zorg

Bestaat er een relatie tussen kwaliteit en kosten van zorg? Uit onderzoek blijkt dat kwaliteitsverbetering hand in hand gaat met kostenreductie. Een verbeterde kwaliteit van zorg leidt tot het voorkomen van complicaties en effectieve(re) inzet van zorg. Een hogere kwaliteit leidt tot lagere sterfte en minder complicaties tijdens behandeling. Dit zorgt op zijn beurt voor lagere kosten per patiënt. De vraag naar inzicht in de opbrengst van kwaliteitsverbeteringen in de zorg wordt steeds belangrijker. We werken aan inzicht in de waarde van zorg en identificeren daarmee verbeterpunten op kwalitatief en financieel gebied. Alleen met kwaliteitsverbetering én kostenbeperking samen krijgt DICA betere zorg binnen handbereik. 

Value-Based Health Care is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Michael Porter spreekt in een video over DICA en haar implementatie van Value-Based Health Care in Nederland.