Skip to main content
DICA

DICA geneesmiddelen

Over DICA geneesmiddelen
DICA geneesmiddelen is ontstaan vanuit de wens om de kwaliteit van zorg objectief te meten. Dure geneesmiddelen worden vaak getest in kleine groepen patiënten, die streng zijn geselecteerd. Hierdoor is er op het moment van autorisatie en markttoelating weinig bekend over hun werkelijke effectiviteit in de dagelijkse praktijk. Dit heeft tot gevolg dat er onzekerheid bestaat over de juiste plaatsbepaling, effectiviteit en dosering. 
Aan de andere kant komen er steeds meer en steeds sneller dure geneesmiddelen op de markt, waarmee ze mogelijk een bedreiging vormen voor kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg. Het is daarom van groot belang om inzichtelijk te maken wat de waarde van deze dure geneesmiddelen is in de dagelijkse praktijk. 

Praktische informatie
Landelijke registraties kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen bij welke patiëntengroepen nieuwe behandelingen wel of niet effectief zijn. Doelmatigheidsonderzoek is hier een onderdeel van. Met de gegevens uit dergelijke registraties kan ook praktijkvariatie op ziekenhuisniveau vroegtijdig herkend en geduid worden, en indien ongewenst bijgestuurd.

Inclusiecriteria
In dit project zullen in eerste instantie zes ziektebeelden worden geïncludeerd: borstkanker, longkanker, darmkanker, gynaecologische tumoren, melanoom en reuma. De focus zal liggen op het evalueren van de (kosten)effectiviteit van zogeheten add-on geneesmiddelen voor deze indicaties; middelen die buiten het DBC-zorgproduct in rekening worden gebracht. In principe komen alle ziekenhuizen in Nederland in aanmerking voor deelname. 

Registreren van gegevens
In het geval van DICA geneesmiddelen worden real-world data over het gebruik en de uitkomsten van behandeling met dure geneesmiddelen verzameld door het combineren van bestaande bronnen. Dit zorgt voor snellere analyse van data rondom gepast gebruik, uitkomsten van geneesmiddelen en behandelingen. Hiervoor wordt samengewerkt door een consortium van partijen (DICA, Value2Health, MRDM) die de beschikking hebben over enerzijds de benodigde data bronnen en anderzijds de technologie en inhoudelijke kennis om deze te analyseren en continu terug te koppelen. Het consortium heeft ruime ervaring in (geneesmiddelen) onderzoek, organiseren van governance en technische toegang naar belangrijke databronnen als geneesmiddelengebruik, PROMs, uitkomsten en klinische gegevens. Het initiatief bestaat niet alleen uit het verzamelen en koppelen van data, maar ook uit het gestructureerd terugkoppelen van uitkomsten aan ziekenhuizen en zorgverleners op een “leesbare” manier, waardoor een directe en snelle verbetering in de praktijk wordt ondersteund.

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DICA geneesmiddelen
Bij deelname van uw ziekenhuis aan de registratie verwachten wij dat de volgende data beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de analyse: add-on declaratie bestanden vanuit de ziekenhuisapotheek, (reeds bestaande) DICA registraties en DBC/DOT en zorgactiviteiten. Daarnaast is een actieve deelname vereist met betrekking tot het meedenken over de terugkoppelingen. De uitkomsten van DICA geneesmiddelen worden gestructureerd teruggekoppeld aan uw ziekenhuis zodat continue verbetering mogelijk is.

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij DICA geneesmiddelen, kunt u contact opnemen met de project manager (Yvonne Schuller): 
Telefonisch: 085-9024408 op werkdagen van 9.00-17.00 uur. 
Per email: y.schuller@dica.nl