Skip to main content
DICA

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

 • Wat is het doel van DICA t.a.v. dataverificatie?
  Het doel van dataverificatie is het meten en verbeteren van de datakwaliteit voor de klinische registraties. Op basis van de bevindingen uit dataverificatie stellen wij indien nodig verbeteracties op waarmee DICA de datakwaliteit kan verhogen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de definitie van een variabele wijzigt omdat de oorspronkelijke definitie niet duidelijk blijkt te zijn.
 • Welke registraties doen mee aan dataverificatie?
  Dit jaar voeren wij dataverificatie uit voor de volgende registraties: borstkanker (registratiejaar 2019), aneurysma (registratiejaar 2019), herseninfarct/hersenbloeding (registratiejaar 2019), morbide obesitas (registratiejaar 2019), borstimplantaatchirurgie (registratiejaar 2019), heupfractuur (registratiejaar 2019), carotis interventies (registratiejaar 2019), diabetes (registratiejaar 2020), hoofd-halstumoren (registratiejaar 2020), endoscopie gerelateerde complicaties (registratiejaar 2020), pancreas en periampullaire tumoren (registratiejaar 2020), lever- en galwegtumoren (registratiejaar 2020), coloscopieën (registratiejaar 2020) en longkanker (registratiejaar 2020) In de eerste helft van 2021 starten zeven registraties met het dataverificatietraject. In de tweede helft van 2021 (vanaf september) starten acht registraties. Ziekenhuizen worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.
 • Waarom starten niet alle registraties tegelijkertijd met dataverificatie?
  Dit jaar komen vijftien DICA-registraties in aanmerking voor dataverificatie. Om dit behapbaar te houden hebben wij ervoor gekozen om twee losse sub-trajecten uit te voeren waarbij in het eerste traject zeven DICA-registraties en in het tweede traject acht DICA-registraties worden meegenomen.
 • Wat is de rol van MRDM?
  MRDM is als gegevensverwerker betrokken bij dataverificatie. MRDM voert de dataverificatie uit voor alle deelnemende centra en stelt de discrepantierapportages en de eindrapportages op*. MRDM is ook verantwoordelijk voor de overeenkomsten die in dit kader ondertekend dienen te worden. *Zie ook: Hoe kan ik de uitkomsten van dataverificatie inzien?
 • Waarom ontvang ik een e-mail van DocuSign?
  Voor dataverificatie worden gegevens uit de DICA kwaliteitsregistraties (registratiedata) vergeleken met financieel administratieve gegevens (DBC-data) van de zorginstelling. Toegang tot deze data in het kader van dataverwerking valt buiten de huidige verwerkersovereenkomsten met de gegevensverwerker.* Om deel te nemen aan dataverificatie, vraagt MRDM u daarom twee nadere instructies te ondertekenen. Zorginstellingen ontvangen namens MRDM een e-mail van DocuSign ten behoeven van de nadere instructies. In de mail van DocuSign leest u meer over de nadere instructies.
 • Hoe lever ik de DBC-data aan?
  DBC-data kan op verschillende manieren worden aangeleverd. Zo kunt u zelfstandig DBC-data aanleveren op basis van de dataspecificatie of u kunt een DBC-dataverwerker zoals LOGEX, Performation of DHD een instructie geven om de benodigde DBC-data te delen met MRDM. Besluit u om zelfstandig de DBC-data aan te leveren aan MRDM dan kan dit zoals gebruikelijk via de Secure Upload Facility.
 • Wat zijn de voordelen van automatische dataverificatie?
  Automatische dataverificatie brengt meerdere voordelen met zich mee. De gegevens hoeven niet meer handmatig gecontroleerd te worden en het proces is een (kosten)effectieve methode voor het detecteren van discrepanties voor een gehele klinische registratie. Daarnaast kan verificatie op regelmatige basis uitgevoerd worden over de gehele patiëntenpopulatie in het ziekenhuis. Hierdoor kan DICA de datakwaliteit continu verhogen.
 • Hoe kan ik de uitkomsten van dataverificatie inzien?
  Dataverificatie kent twee producten: een discrepantierapportage en een eindrapportage. De discrepantierapportage wordt alleen met de deelnemende zorginstellingen gedeeld en bevat discrepanties op patiëntniveau. De eindrapportage bevat anonieme resultaten op een geaggregeerd niveau en wordt met alle deelnemende centra gedeeld. De eindrapportage wordt ook geplaatst op de DICA-website. Dit bevat alleen anonieme resultaten en zijn niet terug te herleiden naar de ziekenhuizen.
 • Wat doet dataverificatie met de kwaliteit van de registratiedata?
  Dataverificatie biedt aanknopingspunten om de datakwaliteit te verbeteren. Terecht gedetecteerde discrepanties kunnen direct hersteld worden door de deelnemende centra in Survey. Ook kunnen er verbeteracties worden opgezet op basis van de bevindingen uit dataverificatie om bijvoorbeeld de definities van de variabelen te verduidelijken en/of te verbeteren.
 • Worden de resultaten van mijn zorginstelling gedeeld met andere partijen?
  De discrepantierapportage wordt per deelnemende zorginstelling opgesteld en alleen met hen gedeeld. De geaggregeerde eindrapportage wordt met alle deelnemers gedeeld en komt op de DICA-website. Dit rapport bevat alleen anonieme resultaten en zijn niet terug te herleiden naar de ziekenhuizen.
 • Hoe kan ik me opgeven voor dataverificatie?
  U kunt zich opgeven voor dataverificatie door de nadere instructies te ondertekenen die per mail met de contactpersonen van de ziekenhuizen zijn gedeeld zijn via Docusign.
 • Met wie kan ik contact opnemen voor overige vragen m.b.t. dataverificatie?
  Heeft u inhoudelijke vragen over de registratie of het traject, neem dan contact op met de DICA Servicedesk (dica-servicedesk@mrdm.nl) Voor vragen over data-aanlevering, overeenkomsten en contracten, neem dan contact op met de MRDM Servicedesk (servicedesk@mrdm.nl)