Skip to main content
DICA

Dataverificatie

Over dataverificatie
De vraag naar transparantie in de zorg groeit. Met de toenemende interesse in DICA-registraties is het vaststellen dat de geleverde informatie uit de klinische registraties betrouwbaar is, van een nog groter belang geworden. Voor het nauwkeurig vaststellen van de betrouwbaarheid van de geregistreerde data én de validiteit van de geregistreerde uitkomsten, heeft DICA onafhankelijke dataverificatie op patiëntniveau geïntroduceerd. 

De methode van dataverificatie zal veranderen ten opzichte van eerdere dataverificatietrajecten. Informatie over het nieuwe traject volgt spoedig. 

De resultaten van eerdere dataverificatietrajecten zijn door DICA vastgelegd in een (geanonimiseerde) eindrapport. De eindrapporten zijn hieronder raad te plegen:

Eindrapport dataverificatie DCRA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DUCA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DGOA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DHBA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DPCA, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DATO, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DSAA, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DACI, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DLSA, registratiejaar 2014