Skip to main content
DICA

Transparantieportaal Zorg

Wat biedt het Transparantieportaal u, wat bevatten structuurindicatoren, indicatorenrapportages en de autorisatiemix én wat zijn de betrokken partijen?

Algemeen

Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op de vastgestelde kwaliteits­indicatoren.

De informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit drie verschillende bronnen:

  1. Er is informatie beschikbaar uit de DICA-kwaliteitsregistraties.
  2. Er is informatie beschikbaar uit de SONCOS- en NVvH-normen.
  3. Er is informatie beschikbaar uit de IGZ-indicatoren.

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het voorjaar. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode.

Schematische weergave TP16:

Structuurindicatoren

In de structuurindicatorenmodule kunnen zorginstellingen zelf structuurinformatie invoeren om te delen met externe partijen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarin de gecontroleerde normen automatisch berekend worden. Bekijk hier de structuurindicatoren.

Indicatorenrapportage

Indicatorenrapportages geven zorginstellingen inzicht in scores op kwaliteitsindicatoren, inclusief landelijke benchmark en inzicht in de data waarmee de berekeningen tot stand zijn gekomen. Bekijk hier de indicatorenrapportages.

IGZ indicatoren

Jaarlijks stelt IGZ hun Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen op. Doordat DICA een aantal indicatoren ook met data uit haar kwaliteitsregistraties kan berekenen en om administratieve lasten te verlagen, berekent DICA hiervoor indicatoren die we via MRDM doorleveren aan IGZ. Het betreft niet alle indicatoren die IGZ uitvraagt. Data voor de overige indicatoren van IGZ moeten ziekenhuizen zelf aanleveren.

Bekijk het bijgevoegde document met IGZ-indicatoren die DICA berekent.

In de toekomst streven wij ernaar om de indicatoren met IGZ nog beter op elkaar af te stemmen. 

Autorisatiematrix

In de autorisatiematrix geeft (de gemandateerde van) de Raad van Bestuur aan welke informatie met welke partij mag worden gedeeld. Dit kan per registratie worden opgegeven. De autorisatiematrix komt per 31 maart 2017 beschikbaar. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Planning Transparantieportaal 2016

Hieronder treft u de planning van het Transparantieportaal 2016 aan. 

Datum

Actie

Verantwoordelijke

Vr. 6 januari 2017

Opening TP16:
Beschikbaar komen indicatorenrapportages (mijnDICA);
Beschikbaar komen uitvraag structuurindicatoren- module (www.dica.nl/dica/transparantieportaal)

DICA

Wo. 1 februari 2017

Opening structuurindicatorenmodule:

Invoeren van informatie t.b.v. SONCOS en NVvH-normen

DICA

Vr. 24 februari 2017

Deadline aanlevering mutaties per batch (inclusief aanlevering via IKNL)

Medisch specialisten en registratiemedewerkers

Februari 2017

Beschikbaar komen PROMs rapportages

DICA

Vr. 17 maart 2017 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens in onderliggende DICA-kwaliteitsregistraties

Medisch specialisten en registratiemedewerkers

Vr. 17 maart 2017 23:59 uur

Mutatiestop, de dataset wordt bevroren en invullen of wijzigen van gegevens voor de kwaliteits-registraties is niet meer mogelijk

MRDM

Do. 30 maart 2017 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens structuurindicatoren-module

(gemandateerde van) RvB

Vr. 31 maart 2017

Opening autorisatiematrix

MRDM

Do. 13 april  2017 23:59 uur

Sluiting autorisatiematrix

MRDM

Vr. 14 april 2017*

Gegevens worden geleverd aan de vragende partijen

MRDM

MRDM bewerkt data voor verschillende organisaties, naast DICA, waar uw ziekenhuis mogelijk ook mee samenwerkt. Om te voorkomen dat u meerdere brieven met vergelijkbare informatie ontvangt, namelijk van DICA en uw eventuele andere partner met MRDM als databewerker, communiceert MRDM over de doorlevering en autorisatie van data van het Transparantieportaal 2016 naar u.

Verplichte versus vrijwillige indicatoren
Op de jaarlijkse indicatorendagen stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. Zo ontstaat de totale indicatorenset die beschikbaar wordt gesteld via het Transparantieportaal. Een groot deel van deze indicatoren wordt wettelijk verplicht gesteld door Zorginstituut Nederland. Voor de overige indicatoren beslist het ziekenhuis zelf of ze doorgeleverd worden aan de externe partijen.

Het bijgevoegde document geeft een overzicht van de verplichte en vrijwillige indicatoren per DICA-registratie over het registratiejaar 2016.

 

Met vragen en het aanleveren van gegevens kunt u terecht bij de servicedesk van MRDM. U bereikt de servicedesk per e-mail: mrdm-servicedesk@mrdm.nl of per telefoon: 088 57 000 10.