Skip to main content
DICA

Transparantieportaal Zorg

Datum Omschrijving
01-12-2020 Beschikbaar komen van documentatie met de uitvraag structuurindicatoren module SONCOS, ZN en NVvH.
04-01-2021
  • Beschikbaar komen klinische indicatorenrapportages DICA-registraties via Codman Dashboard omgeving.
  • Beschikbaar komen PROMS-indicatorenrapportages DICA-registraties via Codman Dashboard omgeving.
  • Beschikbaar komen van de indicatorenrapportages van IGJ via Codman Dashboard omgeving.
  • Opening van de structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH.

 

22-01-2021 Deadline testbatchleveringen voor de DICA-registraties.
01-02-2021 Opening autorisatiematrix
04-02-2021 Start doorlevering geautoriseerde voorlopige indicatoren uit de DICA-registraties en IGJ indicatoren aan DHD/OmniQ (2x per week op maandag en donderdag.)*
19-02-2021 Deadline productie batchleveringen voor de DICA-registraties (inclusief IKNL-levering).
19-03-2021 Deadline handmatig invoeren gegevens in de DICA-kwaliteitsregistraties.**
29-03-2021 Laatste doorlevering voorlopige indicatoren uit de DICA-registraties en IGJ indicatoren aan DHD/OmniQ.
01-04-2021 Doorlevering geautoriseerde definitieve indicatoren uit de DICA-registraties en IGJ indicatoren aan DHD/OmniQ.
07-04-2021 Deadline invoeren gegevens structuurindicatoren module SONCOS, ZN en NVvH
07-04-2021 Sluiting autorisatiematrix
08-04-2021 Laatste doorlevering van definitieve indicatoren aan DHD/OmniQ.***

 09-04-2021

Definitieve levering aan overige externe partijen

* Voorlopige cijfers worden alleen aan DHD/OmniQ geleverd. Dit vindt tweemaal per week plaats op maandag en donderdag nadat de cijfers geüpdatet zijn in het Codman Dashboard. DHD verwerkt deze gegevens in het OmniQ-portaal waarna de gegevens zichtbaar zijn op dinsdag en vrijdag. Om de voorlopige cijfers door te kunnen leveren aan DHD/OmniQ dient in de autorisatiematrix DHD geautoriseerd te worden voor het ontvangen van de data. Indien u DHD autoriseert voor het ontvangen van voorlopige cijfers zullen de definitieve cijfers ook doorgeleverd worden.

** Mutatiestop, de dataset wordt bevroren. Invullen of wijzigen van gegevens voor de kwaliteitsregistraties is niet meer mogelijk voor het Transparantieportaal.

*** Dit betreft een levering waarin alleen gewijzigde cijfers ten opzichte van de levering van 1 april zitten waarover op dat moment gecommuniceerd is. Het gaat dan bijv. om fouten in de berekening van een definitieve indicator. Indicatoren waar niet over is gecommuniceerd zullen niet meer veranderen t.o.v. de aanlevering op 1 april.

Indien DHD/OmniQ geautoriseerd is voor ontvangst van gegevens tussen 1 en 7 april 2021 dan zal de data aangeleverd worden in de levering van 8 april 2021.

Vragen?
Kijk voor meer informatie over het Transparantieportaal Zorg op de transparantieportaal website.
Met vragen kunt u terecht bij de DICA-servicedesk. U bereikt de servicedesk per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl of per telefoon: 088 57 000 10.