Skip to main content
DICA

Transparantieportaal Zorg

Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg (TP) zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen zij aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.

Laat u uitgebreid informeren over het Transparantieportaal Zorg op de TP-website.

 

Algemeen

Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op de vastgestelde kwaliteits­indicatoren.

De informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit drie verschillende bronnen:

  1. Er is informatie beschikbaar uit de DICA-kwaliteitsregistraties.
  2. Er is informatie beschikbaar uit de SONCOS- en NVvH-normen.
  3. Er is informatie beschikbaar uit de IGZ-indicatoren.

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het voorjaar. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode.

Structuurindicatoren

In de structuurindicatorenmodule kunnen zorginstellingen zelf structuurinformatie invoeren om te delen met externe partijen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarin de gecontroleerde normen automatisch berekend worden. 

Indicatorenrapportage

Indicatorenrapportages geven zorginstellingen inzicht in scores op kwaliteitsindicatoren, inclusief landelijke benchmark en inzicht in de data waarmee de berekeningen tot stand zijn gekomen. Bekijk hier de indicatorenrapportages.

IGJ indicatoren

Jaarlijks stelt IGJ (voorheen IGZ) hun Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen op. Doordat DICA een aantal indicatoren ook met data uit haar kwaliteitsregistraties kan berekenen en om administratieve lasten te verlagen, berekent DICA hiervoor indicatoren die we via MRDM doorleveren aan IGJ. Het betreft niet alle indicatoren die IGJ uitvraagt. Data voor de overige indicatoren van IGJ moeten ziekenhuizen zelf aanleveren.

Autorisatiematrix

In de autorisatiematrix geeft (de gemandateerde van) de Raad van Bestuur aan welke informatie met welke partij mag worden gedeeld. Dit kan per registratie worden opgegeven.

Planning Transparantieportaal 2018

Hieronder treft u de planning van het Transparantieportaal 2018 aan. 

 

Datum

Actie

Vrijdag 30 november 2018

Beschikbaar komen documentatie met de uitvraag structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Vrijdag 4 januari 2019

Beschikbaar komen klinische indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA

Beschikbaar komen PROMS indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA
Beschikbaar komen van de indicatorenrapportages van IGJ via MijnDICA
Opening structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Vrijdag 25 januari 2019

Deadline testbatchleveringen voor DICA-registraties

Vrijdag 1 februari 2019

Opening autorisatiematrix

Maandag 4 februari 2019

Start doorlevering geautoriseerde voorlopige indicatoren uit DICA-registraties, IGJ indicatoren en PI registratie DCPR aan DHD/OmniQ (1x per week op maandag voor 11.00 uur)*

Vrijdag 22 februari 2019

Deadline productie batchleveringen voor DICA-registraties (inclusief IKNL levering)

Vrijdag 22 maart 2019

Deadline handmatig invoeren in DICA-registraties**

Vrijdag 29 maart 2019 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Maandag 1 april 2019

- Start doorlevering geautoriseerde definitieve indicatoren uit DICA-registraties en IGJ indicatoren aan DHD/OmniQ (op 1 april en 11 april voor 11.00 uur)

Woensdag 10 april 2019 23.59 uur

Sluiting autorisatiematrix

Donderdag 11 april 2019

Laatste levering van definitieve indicatoren aan DHD/OmniQ voor 11.00 uur

Vrijdag 12 april 2019

Gegevens worden geleverd aan alle (overige) ontvangende partijen

*Voorlopige cijfers worden alleen aan DHD/OmniQ geleverd. Dit vindt eenmaal per week plaats op maandag voor 11.00. DHD verwerkt deze gegevens in het OmniQ portaal waarna dat zichtbaar wordt op dinsdag.
**Mutatiestop, de dataset wordt bevroren en invullen of wijzigingen van gegevens voor de kwaliteitsregistraties is niet meer mogelijk voor het Transparantieportaal.

MRDM bewerkt data voor verschillende organisaties, naast DICA, waar uw ziekenhuis mogelijk ook mee samenwerkt. Om te voorkomen dat u meerdere brieven met vergelijkbare informatie ontvangt, namelijk van DICA en uw eventuele andere partner met MRDM als databewerker, communiceert MRDM over de doorlevering en autorisatie van data van het Transparantieportaal 2018 naar u.

Verplichte versus vrijwillige indicatoren
Op de jaarlijkse indicatorendagen stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren in het Transparantieportaal Zorg staan beschreven in de indicatorendocumenten (ook wel indicatorensets genoemd). Het Zorginstituut Nederland heeft een deel van deze indicatoren wettelijk verplicht gesteld. Dat betekent dat zorginstellingen verplicht informatie over deze indicatoren dienen aan te leveren. Daarnaast bevat een indicatorenset vrijwillige indicatoren. Zorginstellingen zijn niet verplicht informatie hierover te delen met partijen buiten het ziekenhuis. 

Een overzicht van de verplichte en vrijwillige indicatoren per DICA-registratie over het registratiejaar 2018 is te vinden in de indicatorensets onder Documenten.

Vragen?
Kijk voor meer informatie over het Transparantieportaal Zorg op de transparantieportaal website.
Met vragen kunt u terecht bij de DICA-servicedesk. U bereikt de servicedesk per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl of per telefoon: 088 57 000 10.