Skip to main content
DHNA

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

  • Hoe registreer ik een tweede primaire tumor van een patiënt?

    Voor de DHNA geldt het inclusiecriterium dat álleen de 1e primaire tumor wordt geregistreerd van een patiënt. Van de 2e primaire tumor (of recidieven/residuen/metastasen) wordt dus niet opnieuw een registratie aangemaakt. Een 2e primaire tumor kan alleen in de follow-up module worden geregistreerd als de patiënt een registratie heeft van zijn primaire tumor (primaire tumoren vanaf 2015 of later die behandeld en geregistreerd zijn in uw eigen ziekenhuis). Dit houdt in dat er patiënten zijn die buiten de inclusiecriteria vallen en dus helemaal niet worden geregistreerd. Dat geldt ook voor patiënten met een synchrone 2e primaire tumor.

  • Wat moet ik doen als een patiënt voor follow-up naar een ander ziekenhuis (bijv. vanwege dichterbij huis) is verwezen?

    De Clinical Audit Board van de DHNA heeft afgesproken dat ieder ziekenhuis zelf de follow-up registreert van de patiënten die primair in hun ziekenhuis zijn behandeld en in de DHNA zijn geregistreerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat, om privacy-redenen, gegevens die door een ander ziekenhuis zijn ingevoerd niet teruggekoppeld mogen worden aan het ziekenhuis van de primaire behandeling. Bij verwezen patiënten wordt geadviseerd om de follow-up gegevens bij het desbetreffende centrum op te vragen.