Skip to main content
Dutch Head and Neck Audit

DHNA

Over de registratie
DHNA staat voor Dutch Head and Neck Audit. Deze audit registreert de resultaten van primaire hoofd-halstumoren. Het doel van deze audit is het meten en monitoren van kwaliteit van zorg. Bij deze kwaliteitsregistratie staat de keten centraal. De kwaliteitsitems, ook wel indicatoren genoemd, zijn opgesteld vanuit drie verschillende perspectieven: medisch specialist, paramedicus en de patiënt. Tevens wordt de kwaliteit van zorg van alle betrokken zorgverleners bijgehouden. Dit wil zeggen dat zowel medische gegevens over de behandeling met een operatie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie, als gegevens over de zorg geleverd door de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, mondzorgkundige en oncologisch verpleegkundige, worden verzameld.

De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland grotendeels gecentraliseerd binnen acht gespecialiseerde Hoofd-Hals Oncologische Centra (HHOC) die allen ook een afdeling radiotherapie hebben. Daarnaast zijn er zes radiotherapeutische centra die geen onderdeel van een HHOC vormen, maar wel hoofdhals-oncologie patiënten behandelen in het kader van een samenwerkingsverband met een HHOC. Zij worden ook wel de HHOC preferred partners genoemd. Met behulp van de verzamelde gegevens kan de zorg in het eigen ziekenhuis verbeterd worden en kan men de geleverde zorg en de uitkomsten daarvan spiegelen aan de andere ziekenhuizen. Het systeem wijst zorgverleners, betrokken bij de behandeling voor hoofd-halstumoren, op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De verschillende beroepsverenigingen faciliteren daarbij en monitoren de verbeteringen.
 

Patientfeedback
Naast het verzamelen van medische en paramedische (klinische) gegevens wordt ook het patiëntenperspectief meegenomen door het afnemen van speciaal ontwikkelde vragenlijsten. In de DHNA wordt gevraagd naar patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) en patiënt gerapporteerde ervaringsmaten (PREMs). De gegevens ingevuld door patiënten worden direct aan de patiënt getoond nadat de vragenlijst is ingevuld. Hierbij ziet de patiënt ook zijn gegevens van de vorige keer. Daarnaast kunnen de klinische gegevens gekoppeld worden aan de patiëntmetingen. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.
 

Praktische informatie
De DHNA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, kunt u hier downloaden.
 

Inclusie en exclusiecriteria

Inclusie criteria
De patiënten die worden geïncludeerd in de kwaliteitsregistratie voldoen aan drie eisen:
1. Patiënt is gediagnosticeerd met een eerste primaire hoofdhalstumor (vanaf 1 mei 2014)
Ook patiënten met een maligne tumor net buiten het hoofd-halsgebied worden geïncludeerd.
Onder hoofd-halsoncologie vallen de volgende maligniteiten:
-  Mondholte (ICD-9 code: 141, 143, 144, 145, of ICD-0 code: C01-C06)
-  Orofarynx (ICD-9 code: 146, of ICD-0 code: C09, C10 en C14.)
-  Nasofarynx (ICD-9 code: 147, of ICD-0 code: C11)
-  Hypofarynx (ICD-9 code: 148, of ICD-0 code: C12-C13)
-  Larynx (ICD-9 code: 161, of ICD-0 code: C32)
-  Neusholte en neusbijholten (ICD-9 code: 160, of ICD-0 code:C30 en C31)
-  Maligne speekselklieren (ICD-9 code: 142, of ICD-0 code: C06.9, C07 en C08)
-  Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-9 code: 199, of; ICD-0 code: C80)

2. Patiënt is besproken op het MDO
3. Patiënt is in opzet curatief behandeld
Opzet van de behandeling wordt bepaald tijdens het MDO en de intentie van de behandeling (curatief of palliatief) wordt geregistreerd (van palliatief behandelde patiënten worden slechts beperkte gegeven geregistreerd).

Exclusie criteria
1. Patiënten die worden gediagnosticeerd met een tweede primaire tumor (in het verleden of synchroon) worden niet geïncludeerd.
2. Patiënten met een carcinoma in situ (CIS), ofwel een voorstadium van een carcinoom, worden niet geïncludeerd.
3. Patiënten met een mucosaal melanoom worden niet geïncludeerd.
 

Registreren van gegevens
Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey: Inloggen Survey 
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey (registratiesysteem) kunt u contact opnemen met de servicedesk.
 

Inloggen MijnDHNA
Open MijnDHNA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week.
 

Rapportages
In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DHNA:

Basisrapportage: In de basisrapportage vindt u informatie terug over de patiënt karakteristieke behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.

Indicatorenrapportage: Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, paramedische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid de kwaliteitsindicatoren op. Deze indicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze tonen wij in MijnDICA.

Transparantieportaal rapportage: Ten tijde van het Transparantieportaal is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft beschikbaar voor inzage.

Vullingenoverzicht: In dit overzicht ziet u hoeveel patiënten er tot een bepaald moment zijn ingevuld.

In Survey vindt u een signaleringslijst. Hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een belangrijke waarde ontbreekt.

Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.
 

Aanmelden ziekenhuis en vragen over DHNA
Voor vragen over de DHNA kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl