Skip to main content
Dutch Hip Fracture Audit

DHFA

Over de registratie

  • In 2019 (het meest recent afgeronde jaar) zijn 15.352 patiënten in de DHFA geregistreerd, bijna 90% van alle heupfractuurpatiënten in Nederland;
  • Er is een mediane doorlooptijd op de spoedeisende hulp van 162 minuten;
  • De mediane duur tot operatie is 20 uur;
  • De mediane opnameduur is 5 dagen.

Meer cijfers vindt u in de basistabel van de DHFA

De Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) is in 2016 opgezet en is een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie. Het doel van de DHFA is om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een heupfractuur te verbeteren. Deelname aan deze kwaliteitsregistratie maakt het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met andere centra, door middel van terugkoppeling van kwaliteitsinformatie aan behandelaars. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het eigen professionele handelen. Met een landelijk gemiddelde, de benchmark, wordt de geleverde zorg geëvalueerd en worden eventuele verbeterpunten aangewezen. Tegelijkertijd is het mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen met de geregistreerde data.

De DHFA is ontstaan uit een samenwerking van verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen, namelijk: de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH), Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH).

Exclusie

  • Patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte).
  • Patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry (voorheen Survey).
Inloggen DataEntry  
Een handleiding voor het invullen van DataEntry vindt u hier.

Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DHFA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen (voorheen de basisrapportages) en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Praktische zaken

Voor praktische zaken zoals:

-    Toegang tot het Codman dashboard
-    Registreren van gegevens via ‘DataEntry’ 
-    Aanmelden als deelnemend ziekenhuis  

Kunt u contact opnemen met de DICA/MRDM servicedesk: 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Telefoon: 088 – 570 00 10 

De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.