Skip to main content
Dutch Hepato Biliary Audit

DHBA

Over de registratie

  • Sinds 2014 worden alle leverresecties voor lever- en galwegtumoren geregistreerd in de DHBA
  • Sinds 2018 worden alle interventieradiologische procedures voor colorectale levermetastasen geregistreerd in de DHBA
  • In totaal gaat het om ongeveer 1000-1500 procedures per jaar

Meer informatie:

De DHBA staat voor Dutch Hepato Biliary Audit. Deze multidisciplinaire audit registreert de resultaten van verschillende behandelingen van lever- en galwegtumoren. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische resectie en/of thermale ablatie ondergaan vanwege een benigne of maligne (primair, metastase) levertumor. 

Met de uitkomsten van deze registratie krijgen de beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Door middel vanspiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze groep patiënten aantoonbaar verbeteren. De DHBA-registratie is geïnitieerd door de landelijke Werkgroep Leverchirurgie (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

De registratie is op 1 juli 2013 van start gegaan met de registratie van chirurgische interventies. Per 1 januari 2018 worden daarnaast de percutane ablaties en follow-up informatie geregistreerd. Enkele uitkomstmaten worden gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat ‘eerlijke’ vergelijkingen mogelijk zijn. Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, met of zonder casemixcorrectie, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Praktische informatie

De DHBA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor DataEntry (voorheen Survey) (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Leverresecties voor colorectale levermetastasen en metastasen van andere origine.
  • Leverresecties voor alle primaire maligne en benigne levertumoren.
  • Leverresecties vanwege een verdenking op een maligne tumor van de galwegen of de galblaas.
  • Ablaties levertumoren (laparoscopisch, open, of percutaan).

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry.
Inloggen DataEntry  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard


In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DHBA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de DICA servicedesk
Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.