Skip to main content
Dutch Gynaecological Oncology Audit

DGOA

Over de registratie

  • De DGOA registreert sinds 2014 vier typen gynaecologische tumoren.
  • De DGOA is een multidisciplinaire registratie gericht op de chirurgische, de radio- en de chemotherapeutische behandeling. De kwaliteisinformatie uit de DGOA faciliteert het gesprek over de geleverde kwaliteit tussen de diverse disciplines.
  • Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DGOA kunnen ook deelnemen aan de patiëntfeedbackregistratie.

Meer basiscijfers uit de DGOA


De DGOA staat voor Dutch Gynaecological Oncology Audit. Deze registratie richt zich op de behandeling van vier typen gynaecologische tumoren, te weten het ovarium-, cervix-, corpus uteri- en vulvacarcinoom. Daarnaast heeft deze audit een multidisciplinair karakter, waarbij de focus niet alleen gericht is op de chirurgische behandeling, maar ook op de radio- en chemotherapeutische behandeling. Middels dit multidisciplinaire karakter staat de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal en streven alle betrokken partijen ernaar inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze patiënten aantoonbaar verbeteren.

De registratie is officieel in 2014 van start gegaan. Deelnemende centra krijgen hun eigen resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, o.a. vertaald in kwaliteitsindicatoren, wekelijks teruggekoppeld via het Codman Dashboard. Zo worden de behandelaars geattendeerd op eventuele verbeterpunten. Deze registratie is geïnitieerd door de landelijke multidisciplinaire werkgroep oncologische gynaecologie (WOG). Behalve inhoudsdeskundigen (gynaecoloog-oncologen, radiotherapeut-oncologen, en internist-oncologen) zijn ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Olijf betrokken. DGOA wordt methodologisch ondersteund door experts van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Regelgeving registrerend ziekenhuis

Regel 1:
het opererend ziekenhuis registreert.
Regel 2: indien patiënte zowel in een niet-centrum als centrum-ziekenhuis (bv. aanvullende stadiering) wordt geopereerd, dan registreert het centrumziekenhuis.
Regel 3: indien patiënte geen chirurgie ondergaat als onderdeel van de behandeling, dan registreert de gynaecoloog van het ziekenhuis alwaar de niet-chirurgische behandeling (radio-  e/o chemotherapie) plaatsvindt. In het geval van alléén diagnostische laparoscopie (zonder resectie) in een centrum ziekenhuis en verdere behandeling in een niet-centrum ziekenhuis, dan registreert het niet-centrumziekenhuis.
Regel 4: indien een patiënte geen chirurgie ondergaat als onderdeel van de behandeling, en een deel van de systemische therapie (radio e/o chemotherapie) ondergaat zij in het centrumziekenhuis cq aan het centrumziekenhuis gelieerd radiotherapeutisch centrum, dan registreert het centrumziekenhuis.

Om dit te verduidelijken volgen hier 5 voorbeelden:

A.   Patiënt A wordt zowel in een centrum-ziekenhuis als in een niet-centrum-ziekenhuis geopereerd. Nu dient het centrum-ziekenhuis deze patiënt te registreren, zie regel 2.
B.   Patiënt B start met neo-adjuvante therapie in een centrumziekenhuis. Vervolgens wordt deze patiënt in een niet-centrum-ziekenhuis geopereerd. Het niet-centrum-ziekenhuis dient deze patiënt te registreren aangezien dit ziekenhuis voldoet aan regel 1.
C.    Patiënt C wordt geopereerd in een centrum-ziekenhuis en voorts adjuvant behandeld in een niet-centrum-ziekenhuis. Het centrum-ziekenhuis dient deze patiënt te registreren aangezien dit ziekenhuis voldoet aan regel 1.
D.   Patiënt D wordt niet geopereerd en ondergaat alleen systemische therapie in een niet-centrum-ziekenhuis. Nu dient het niet-centrum-ziekenhuis deze patiënt te registreren, zie regel 3.
E.   Patiënt E wordt niet geopereerd en ondergaat chemoradiatie waarbij radiotherapie in het radiotherapeutische centrum en chemotherapie in een niet-centrum-ziekenhuis, dan registreert het centrumziekenhuis, zie regel 4.

Patiëntfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Veel ziekenhuizen voeren al patiëntmetingen uit als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patiëntportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via het Codman Dashboard.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DGOA kunnen deelnemen aan de patiëntfeedbackregistratie. Deelname aan de patiëntfeedbackregistratie zit bij uw DICA-abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over Patiëntfeedback vindt u onder Documenten

Praktische informatie:

De DGOA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Alle maligne tumoren van vulva, cervix, corpus uteri en ovarium.
  • Voor het ovarium carcinoom vallen de borderline tumoren ook binnen de inclusie van de DGOA.

Exclusie

  • Er zijn bewust geen specifieke in- en exclusie criteria opgesteld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van patiënten in alle leeftijdscategorieën en stadia als ook van patiënten bij wie om uiteenlopende redenen wordt afgezien van therapie.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DGOA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DGOA? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon:088 – 570 00 10 
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.