Skip to main content
Dutch Gynaecological Oncology Audit

DGOA

Over de registratie

  • Registratie van 4 gynaecologische ziektebeelden
  • Start registratie 2014

Meer basiscijfers uit de DGOA


De DGOA staat voor Dutch Gynaecological Oncology Audit. Deze registratie richt zich op de behandeling van vier typen gynaecologische tumoren, te weten het ovarium-, cervix-, corpus uteri- en vulvacarcinoom. Daarnaast heeft deze audit een multidisciplinair karakter, waarbij de focus niet alleen gericht is op de chirurgische behandeling, maar ook op de radio- en chemotherapeutische behandeling. Middels dit multidisciplinaire karakter staat de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal en streven alle betrokken partijen ernaar inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze patiënten aantoonbaar verbeteren.

De registratie is officieel in 2014 van start gegaan. Deelnemende centra krijgen hun eigen resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, o.a. vertaald in kwaliteitsindicatoren, wekelijks teruggekoppeld in MijnDICA. Zo worden de behandelaars geattendeerd op eventuele verbeterpunten. Deze registratie is geïnitieerd door de landelijke multidisciplinaire werkgroep oncologische gynaecologie (WOG). Behalve inhoudsdeskundigen (gynaecoloog-oncologen, radiotherapeut-oncologen, en internist-oncologen) zijn ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Olijf betrokken. DGOA wordt methodologisch ondersteund door experts van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).


Regelgeving registrerend ziekenhuis

Regel 1:
het opererend ziekenhuis registreert.
Regel 2: indien patiënte zowel in een niet-centrum als centrum-ziekenhuis (bv. aanvullende stadiering) wordt geopereerd, dan registreert het centrumziekenhuis.
Regel 3: indien patiënte geen chirurgie ondergaat als onderdeel van de behandeling, dan registreert de gynaecoloog van het ziekenhuis alwaar de niet-chirurgische behandeling (radio-  e/o chemotherapie) plaatsvindt.
Regel 4: indien een patiënte geen chirurgie ondergaat als onderdeel van de behandeling, en een deel van de systemische therapie (radio e/o chemotherapie) ondergaat zij in het centrumziekenhuis cq aan het centrumziekenhuis gelieerd radiotherapeutisch centrum, dan registreert het centrumziekenhuis.

Om dit te verduidelijken volgen hier 5 voorbeelden:

A.   Patiënt A wordt zowel in een centrum-ziekenhuis als in een niet-centrum-ziekenhuis geopereerd. Nu dient het centrum-ziekenhuis deze patiënt te registreren, zie regel 2.
B.   Patiënt B start met neo-adjuvante therapie in een centrumziekenhuis. Vervolgens wordt deze patiënt in een niet-centrum-ziekenhuis geopereerd. Het niet-centrum-ziekenhuis dient deze patiënt te registreren aangezien dit ziekenhuis voldoet aan regel 1.
C.    Patiënt C wordt geopereerd in een centrum-ziekenhuis en voorts adjuvant behandeld in een niet-centrum-ziekenhuis. Het centrum-ziekenhuis dient deze patiënt te registreren aangezien dit ziekenhuis voldoet aan regel 1.
D.   Patiënt D wordt niet geopereerd en ondergaat alleen systemische therapie in een niet-centrum-ziekenhuis. Nu dient het niet-centrum-ziekenhuis deze patiënt te registreren, zie regel 3.
E.   Patiënt E wordt niet geopereerd en ondergaat chemoradiatie waarbij radiotherapie in het radiotherapeutische centrum en chemotherapie in een niet-centrum-ziekenhuis, dan registreert het centrumziekenhuis, zie regel 4.


Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DGOA kunnen deelnemen aan de patientfeedback registratie. Deelname aan de patientfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over Patientfeedback vindt u onder Documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten


Praktische informatie:

De DGOA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Alle maligne tumoren van vulva, cervix, corpus uteri en ovarium.
  • Voor het ovarium carcinoom vallen de borderline tumoren ook binnen de inclusie van de DGOA.

Exclusie

  • Er zijn bewust geen specifieke in- en exclusie criteria opgesteld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van patiënten in alle leeftijdscategorieën en stadia als ook van patiënten bij wie om uiteenlopende redenen wordt afgezien van therapie.


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

 

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DGOA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. De basisrapportage zal in november worden toegevoegd.

Codman Indicatoren

Via Codman Indicatoren kunt u alle interne en externe indicatoren terugvinden. Per indicator wordt de rekenregel en in- en exclusielijst weergegeven.
Tevens vindt u een overzicht van de TP-indicatoren. Hierdoor kunt u het hele jaar door monitoren hoe uw ziekenhuis presteert op de aan te leveren externe indicatoren in het Transparantieportaal.
Indien de registratie een medicijnenmodule heeft, kunt u via de Codman Indicatoren ook terecht bij deze rapportage.

Codman Exploratief

Codman Exploratief maakt het voor u mogelijk om informatie over behandelresultaten te filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of chirurgische techniek. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt u de minste complicaties heeft of waar juist nog de grootste verbetering te behalen valt. De prestaties van uw kliniek worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Aanmelden Codman Dashboard

Codman Indicatoren

Voor de DGOA kunt u inloggen via: https://dgoa-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey,  dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u linksboven in het menu snel wisselen tussen de verschillende rapportage omgevingen.

Codman Exploratief

Activeer uw account door onderstaande stappen te volgen:
Voor de DGOA kunt u inloggen via: https://dgoa-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey, dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.
Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Bent u uw wachtwoord vergeten?

  • Ga naar de website: zie de links hierboven
  •  Klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
  • U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DGOA? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.