Skip to main content
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit

DGEA

Over de registratie

De Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) waarvan een aantal leden de ‘DGEA-werkgroep’ vormen. De DGEA-werkgroep wil inzicht in de kwaliteit van coloscopieën verkrijgen en verbetertrajecten  stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. Het uitgangspunt van de werkgroep is dat de registratielast tot een minimum beperkt moet blijven.

In de DGEA wordt een beperkte set internationaal geaccepteerde kwaliteitsindicatoren van alle coloscopieën in Nederland automatisch geregistreerd. In de toekomst worden ook nog andere endoscopische procedures in de registratie opgenomen.

De DGEA maakt een aantal kwaliteitsindicatoren van alle coloscopieën in Nederland inzichtelijk. Deze informatie komt, samen met beperkt aantal klinische gegevens van patiënten, in de DGEA database te staan. Voor de reguliere coloscopieën gebeurt dit automatisch via een koppeling van de endoscopieprogramma’s met de database. De aangeleverde informatie blijft altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Bijjvoorbeeld voor het onderling vergelijken van deze indicatoren tussen ziekenhuizen en het starten van verbetertrajecten. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met toevalsvariatie.

Praktische informatie

De DGEA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor DataEntry(voorheen Survey) (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie
Alle patiënten die een coloscopie ondergaan in Nederland, zowel diagnostisch als therapeutisch

  • Alle leeftijden
  • Alle patiënten, onafhankelijk van ASA-classificatie en indicatie (BVO en niet BVO)
  • Ook patiënten die een coloscopie ondergaan op een bewaakte afdeling

Exclusie
Patiënten, bij wie de intentie tot coloscopie bestaat, maar door verschillende redenen er geen coloscopie plaatsvindt.

Codman DashboardDGEA

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DGEA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet.

Codman Beschrijvingen

Codman Beschrijvingen toont beschrijvende data van het totaal aantal geregistreerde coloscopieën per indicatie voor de DGEA. 

Codman Indicatoren

Alle kwaliteitsindicatoren van een registratie worden in Codman Indicatoren getoond. Eigen uitkomsten van de zorginstellingen worden hier weergeven ten opzichte van de uitkomsten van andere zorginstellingen. Per indicator worden de rekenregels en de in- en exclusielijst weergegeven.

Codman Exploratief

Codman Exploratief is een interactief dashboard dat de gezondheidsuitkomsten per patiëntgroep toont, die in uw zorginstelling staan geregistreerd. Omdat deze uitkomsten rechtstreeks uit de kwaliteitsregistraties komen, kunt u behandelresultaten filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of indicatie van de endoscopie. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over verschillende uitkomsten per  type patiënt. De prestaties van uw zorginstelling worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Lees hier meer over het Codman Dashboard.