Skip to main content
DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit)

DGDA

Over de registratie

De DICA galsteenlijden registratie, of in het Engels Dutch Gallstone Disease Audit (DGDA), maakt de resultaten van de zorg rondom galsteenlijden inzichtelijk. Daarmee geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden. Daarnaast is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat we transparant worden over 50 ziektebeelden, waaronder galsteenlijden. De inhoud van de registratie is vastgesteld met de vanuit de NVvH gemandateerde Clinical Audit Board, bestaande uit dr. Djamila Boerma, dr. Peter van Duijvendijk, drs. Martijn Möllers en dr. Philip de Reuver.

Waarom deelnemen?

Verbeteren van de zorg doen we samen

Een galsteenverwijdering is met 27.000 keer per jaar de meest voorkomende operatie in Nederland. Door de huidige klinische praktijk qua behandelkeuzes en patiëntkarakteristieken via het Codman dashboard voor u als arts en ziekenhuis inzichtelijk te maken, kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. Kleine verbeteringen kunnen, door de grote aantallen, al een grote impact hebben.

Geen administratielast

Voor deze registratie wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van reeds beschikbare financieel administratieve data, ook wel bekend als DBC-data.

Codman Dashboard

Door de huidige klinische praktijk qua behandelkeuzes en patiëntkarakteristieken via het Codman Dashboard inzichtelijk te maken, kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. De inzet is om eind 2022 het eerste Codman Dashboard gereed te hebben, die vervolgens elk kwartaal wordt geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Deelname aan deze registratie leidt voor u niet tot kosten.

U kunt zich hier aanmelden om deel te nemen aan de DICA galsteenlijden (DGDA) registratie.

Heeft u vragen?

Telefoon: 088 – 570 00 10
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl


De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.