Skip to main content
DICA Galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit)

DGDA

Over de registratie

De DICA galsteenlijden registratie, of in het Engels DGDA (Dutch Gallstone Disease Audit), registreert de resultaten van behandelingen bij patiënten die gediagnosticeerd zijn met galsteenlijden. De DICA galsteenlijden registratie is ingericht door DICA in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en gaat patiënten registeren vanaf eind 2022. De DICA galsteenlijden registratie heeft als doel om de kwaliteit van galsteenlijden zorg inzichtelijk te maken voor de beroepsgroep. Zo krijgt de beroepsgroep inzichten in de kwaliteit van hun eigen zorg en die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen ze hun werk aantoonbaar verbeteren. Wekelijks wordt deze informatie geactualiseerd zodat kort-cyclisch de kwaliteit van de zorg kan worden bijgestuurd. De resultaten worden gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat correcte vergelijkingen mogelijk zijn.

Praktische informatie

Zodra er een DICA galsteenlijden registratie handleiding met praktische informatie beschikbaar is, zullen wij dit hier vermelden. Dit geldt ook voor de data dictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren.

In- en exclusiecriteria

Op dit moment is de bepaling van de inclusiecriteria nog volop in ontwikkeling. Wanneer hier meer informatie over bekend is zal dit hier gecommuniceerd worden.

Registreren van gegevens

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DICA galsteenlijden registratie een wekelijks geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DICA galsteenlijden registratie? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon: 088 – 570 00 10
E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.