Skip to main content
Dutch ColoRectal Audit (voorheen DSCA)

DCRA

Per juni 2017 is de naam van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) veranderd in de Dutch ColoRectal Audit (DCRA). 

 • De DCRA registreert sinds 2009 verschillende proces-, en uitkomstindicatoren en geeft inzicht in ontwikkelingen en kwaliteit van darmkankerchirurgie in Nederland. 
 • De DCRA bevat over het jaar 2016 gegevens van in totaal 11679 patiënten. Dit betreft 8116 patiënten (70%) met een coloncarcinoom, 3194 patiënten (27%) met een rectumcarcinoom en 369 patiënten (3%) met een dubbeltumor.
 • De mediane postoperatieve opnameduur was 5 dagen voor patiënten die een operatie ondergingen vanwege een coloncarcinoom en 6 dagen voor patiënten met een rectumcarcinoom

Meer basiscijfers uit de DCRA

Achtergrond en strekking van de naamswijziging naar DCRA
Van oorsprong is de darmkanker-registratie een monodisciplinaire registratie, gestart in 2009 onder leiding van chirurgen. Wij streven er naar dat naast chirurgen ook andere disciplines, zowel diagnostisch als therapeutisch, patiëntgegevens gaan registeren in de darmkanker-registratie. De DSCA wordt daarmee een multi-disciplinaire registratie met als gevolg dat de huidige naam niet meer volstaat. Om die reden en met oog op de toekomst waarin mogelijk nog meer disciplines bij de registratie aansluiten en vergelijkingen op internationaal gebied voor de deur staan, is de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) de nieuwe naam voor de darmkanker-registratie. 


Over de registratie

De DCRA registreert de resultaten van primaire darmkankeroperaties. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCRA is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie en de Dutch Colorectal Cancer Group.

Alle Nederlandse ziekenhuizen die darmkankerchirurgie uitvoeren, doen mee aan de webbased-kwaliteitsregistratie. Tot nu toe zijn er meer dan 60.000 behandelingen geregistreerd. Deze registratie zorgt ervoor dat ziekenhuizen de kwaliteit van hun darmkankerzorg kunnen vergelijken met die van anderen. Dit kan uiteraard alleen als de vergelijkingen ‘eerlijk’ zijn en dus gecorrigeerd zijn voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie. Het systeem wijst darmkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De beroepsvereniging faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.


Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DCRA kunnen deelnemen aan de patientfeedback registratie. Deelname aan de patientfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over Patientfeedback vindt u onder documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten


Praktische informatie

De DCRA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

 • Alle primaire colorectale carcinomen waarvoor een deel van het colon (incl. rectum) is geresecteerd via open of laparoscopische chirurgie, transanale excisie van een rectumtumor via TEM procedure of open transanale benadering.

Nieuw inclusiecriterium:

 • Alle primaire rectumtumoren waarvoor een wait-and-see strategie is afgesproken (ook zonder resectie). Indien de tumor (onafhankelijk van de termijn vanaf primaire diagnose) recidiveert bij een wait-and-see beleid, en hiervoor een resectie plaatsvindt, dient deze resectie niet in de DCRA te worden geregistreerd.

Exclusie

 • Endoscopische ‘resecties’, dysplastische poliepen, sarcomen, carcinoïden, melanomen, GISTen en lymfomen.
 • Loco-regionale of afstandrecidieven van een colorectaal carcinoom.Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

 

Rapportages MijnDICA

Via MijnDICA krijgen deelnemers aan de DCRA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DCRA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.Aanmelden ziekenhuis of vragen over DCRA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DCRA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl