Skip to main content
DCRA

Codman Patients

Codman Patients

Inzicht in de behandeluitkomsten van vergelijkbare patiënten

Codman Patients is een dynamisch dashboard voor in de spreekkamer. Aan de hand van het dashboard kan de zorgverlener de patiënt met actuele data informeren over de uitkomsten van de een behandeling.

Codman Patients geeft patiënten antwoord op vragen zoals: ‘hoeveel complicaties waren er bij patiënten zoals ik?’ en ‘hoe lang lagen zij gemiddeld in het ziekenhuis?’. Zowel klinische- als  patiëntgerapporteerde uitkomsten, zoals complicaties, opnameduur, opname op de IC en kwaliteit van leven, worden getoond. Op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, BMI en tumorkenmerken worden uitkomsten getoond van 'patiënten zoals ik' die eerder dezelfde behandeling ondergingen.

Als eerste beschikbaar voor endeldarmkankeroperaties

Codman Patients is vooralsnog alleen beschikbaar voor endeldarmkankeroperaties. Er kunnen uitkomsten worden getoond van eerder behandelde patiënten met een eindstandig stoma, een tijdelijk stoma of een anastomose.


Toegang Codman Patients

Wilt u ook een kijkje nemen in het Codman Patients dashboard? Neem dan contact op met de servicedesk om toegang aan te vragen. Na aanmelding ontvangt u het handboek: “Aan de slag met Codman Patients” waarin u alle essentiële informatie leest over het gebruik van het dashboard in de spreekkamer.

 
Ondersteunende materialen

 

Pilot Samen Vooruitkijken

Codman Patients is tot stand gekomen binnen de subsidieregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' van Zorginstituut Nederland. Het project is een samenwerking tussen DICA, de DCRA, NVvH en de Patiëntenfederatie Nederland, NFK en MRDM. Zorgverleners en patiënten uit 9 pilot ziekenhuizen hebben meegedacht over het ontwerp en gebruik.

In de volgende documenten kunt u meer lezen over het project:

  1. Samenvatting project: Samen Vooruitkijken (2022).
  2. Samenvatting deelproject: Inventarisatie rol huisartsen bij Samen Vooruitkijken (2021).