Skip to main content
Dutch Breast Implant Registry

DBIR

Over de registratie

  • De DBIR is een unieke kwaliteitsregistratie met drie belangrijke doelen:
    • Monitoren van de kwaliteit van zorg: het registreren, onderzoeken en evalueren met behulp van landelijke kwaliteitsindicatoren en benchmarking;
    • Monitoren kwaliteit van implantaten: het registreren, onderzoeken en evalueren van bijwerkingen van verschillende typen implantaten;
    • Traceerbaarheid en recall: implantaten en patiënten kunnen traceren wanneer er problemen met een implantaat zijn.
  • De DBIR bestaat sinds april 2015 en heeft inmiddels kwaliteitsinformatie verzameld over meer dan 42.000 patiënten, 45.000 procedures en 92.000 implantaten.    
  • Als patiënt kunt u controleren of uw implantaat door uw plastisch chirurg in DBIR geregistreerd is via implantaatcheck.nl.
  • Binnen het ICOBRA-netwerk (International Collaboration of Breast Registry Activities) vindt er nauwe samenwerking plaats tussen borstimplantatenregistraties. 

Meer resultaten uit de DBIR

Klik HIER als u een implantaat wilt registreren via DataEntry (voorheen Survey)

Klik HIER als u uw resultaten wilt bekijken via Codman Dashboard 

DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstimplantaatchirurgie in Nederland. De DBIR vormt zowel een implantatenregister als een systeem om kwaliteitsmetingen te doen. De registratie is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Alle borstimplantaten en de uitkomsten van de zorg worden in deze landelijke registratie vastgelegd. Hierdoor monitoren we niet alleen of borstimplantaten veilig zijn of gerelateerd zijn aan bepaalde klachten of complicaties, maar kunnen ook patiënten die een bepaald borstimplantaat hebben gekregen getraceerd worden.  

De DBIR maakt het mogelijk om de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis te vergelijken met andere centra, door middel van terugkoppeling van kwaliteitsinformatie aan behandelaars. De kwaliteit van een centrum of zorgverlener wordt vergeleken met een landelijk gemiddelde: een benchmark. Zo kan de geleverde zorg geëvalueerd worden en worden verbeterpunten aangewezen. Ook is het op den duur mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen met de geregistreerde data.

De beroepsvereniging, de NVPC, heeft een wetenschappelijke commissie gevormd. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de inhoud van de registratie, de analyses en de interpretatie van de gegevens. De kerndataset is internationaal geüniformeerd in samenwerking met verschillende borstimplantaatregistraties wereldwijd.

Praktische informatie
De DBIR-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor DataEntry (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie
Alle patiënten die een implantatie danwel explantatie van borstprothese(s) of expander(s) in/uit de mamma ondergaan

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DataEntry (voorheen Survey).
Inloggen DataEntry  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is het belangrijk om implantaatgegevens in zowel het Landelijk Implantaten Register (LIR) als in de DBIR te registreren. Beide maken gebruik van de Unique Device Identifier. Lees hier meer. 

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DBIR wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de DICA-servicedesk, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl