Skip to main content
Dutch Breast Implant Registry

DBIR

Over de registratie

 • DBIR is een unieke kwaliteitsregistratie, die naast de kwaliteit en uitkomsten van de operatie, ook de kwaliteit en traceerbaarheid van implantaten analyseert.
 • De DBIR bestaat sinds april 2018 drie jaar en inmiddels is er kwaliteitsinformatie verzameld over ruim 18.000 patiënten, 20.000 operaties en 38.000 implantaten.  
 • Als patiënt kunt u controleren of uw implantaat door uw plastisch chirurg in DBIR geregistreerd is via www.implantaatcheck.nl.
 • Internationaal is er een nauwe samenwerking tussen borstimplantatenregistraties binnen het ICOBRA netwerk (International Collaboration of Breast Registry Activities).

Meer resultaten uit de DBIR


DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstoperaties waarbij borstimplantaten worden gebruikt door plastisch chirurgen. De DBIR is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie en is zowel een implantatenregister als een kwaliteitsmeetsysteem (registratie).

Alle borstimplantaten en de uitkomsten van de zorg kunnen in deze landelijke registratie worden vastgelegd. Hierdoor monitoren we niet alleen of borstimplantaten veilig zijn of gerelateerd aan bepaalde klachten of complicaties, maar vinden we zo nodig ook de patiënten die een bepaald borstimplantaat hebben gekregen terug. 

De DBIR maakt het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met andere centra, door middel van terugkoppeling van kwaliteitsinformatie aan behandelaars. De kwaliteit van een centrum of zorgverlener wordt vergeleken met een landelijk gemiddelde, een benchmark. Zo kan de geleverde zorg geëvalueerd worden en kunnen verbeterpunten worden aangewezen. Ook is het op den duur mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen met de geregistreerde data.

De beroepsvereniging, de NVPC, heeft een wetenschappelijke commissie gevormd, die de kwaliteit van de inhoud van de registratie, de analyses en de interpretatie van de gegevens waarborgt. De dataset is gebaseerd op een Australische registratie, waaraan internationaal vele landen deelnemen.


Praktische informatie
De DBIR-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie
Alle patiënten die een implantatie danwel explantatie van borstprothese(s) of expander(s) in/uit de mamma ondergaan


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via MijnDICA krijgen deelnemers aan de DBIR wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week.


Typen rapportages
In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DBIR:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.Aanmelden ziekenhuis of vragen over DBIR

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DBIR, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl