Skip to main content
Dutch Audit for Treatment of Obesity

DATO

Over de registratie

  • 18 bariatrische centra
  • >1000 bariatrische ingrepen per jaar
  • Start registratie: 2015

Meer basiscijfers uit de DATO

De DATO staat voor Dutch Audit for Treatment of Obesity. Deze audit registreert de resultaten van verschillende vormen van bariatrische chirurgie. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische interventie ondergaan omdat er sprake is van morbide obesitas met een Body Mass Index (BMI) van groter of gelijk aan 35 kg/m2 (met comorbiditeiten) of een BMI van 40 kg/m2 of hoger (met of zonder comorbiditeiten). Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie willen zij de behandeling van deze groep patiënten verbeteren. Als registratie van de Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) registreren zij nu onder de naam DATO als onderdeel van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

De registratie is in 2015 van start gegaan. Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde en jaarlijks worden er specifieke onderwerpen verder uitgediept in de jaarrapportages.

Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via het Codman Dashboard. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patiëntfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages van het Codman Dashboard. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DATO kunnen deelnemen aan de patiëntfeedback registratie. Deelname aan de patiëntfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over patiëntfeedback vindt u onder Documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten

Praktische informatie

De DATO-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria

Inclusie

De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan omdat:

  • er sprake is van morbide obesitas met een Body Mass Index (BMI) van groter of gelijk aan 35 kg/m2 met comorbiditeiten
  • ze een BMI van 40 kg/m2 of hoger hebben
  • ze een BMI van 30 kg/m2 en type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) hebben, die in het kader van een klinische trial middels bariatrische chirurgie behandeld worden. 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DATO wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DATO? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon: 088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.