Skip to main content
Dutch Institute for Clinical Auditing

DICA

Dataverificatie

Het verifiëren van kwaliteitsdata en vaststellen dat de geleverde informatie uit de klinische registraties betrouwbaar is, is een essentieel onderdeel van een kwaliteitsregistratie. Voor het nauwkeurig vaststellen van de betrouwbaarheid van de geregistreerde data én de validiteit van de geregistreerde uitkomsten, is een nieuwe methodiek ontwikkeld. Dataverificatie is een vast en gratis onderdeel van een DICA-registraties.

Nieuwe methodiek

MRDM heeft in samenwerking met DICA een nieuwe methodiek ontwikkeld waarbij de gegevens uit de klinische registraties vergeleken worden met financieel administratieve gegevens uit het ziekenhuis.

Voordelen van de nieuwe methodiek

  1. De gegevens dienen niet meer handmatig gecontroleerd te worden;
  2. Kan regelmatig uitgevoerd worden;
  3. De controle wordt uitgevoerd over de gehele patiëntenpopulatie in het ziekenhuis in een registratiejaar en niet steekproefsgewijs.

Dataverificatie is een vast onderdeel binnen alle DICA-registraties (geen extra kosten).

15 DICA-registraties

Dit jaar starten 15 registraties met het dataverificatietraject: DACI, DSAA, DHFA, NBCA, DBIR, DATO, DASA, DHBA, DPCA, DGEA, DRCE, DLCA-L, DLCA-S, DHNA en DPARD. Zorginstellingen worden hier per brief van op de hoogte gesteld.

Traject

Het traject van dataverificatie bestaat uit verschillende stappen.

Het traject start alleen na toestemming van de zorginstelling. U ontvangt van MRDM een toestemmingsformulier. Als contactpersoon van uw ziekenhuis vragen wij u om toestemming hiervoor op te halen bij een lid van de raad van de bestuur of privacy officer. 

Nadat MRDM toestemming heeft ontvangen, haalt MRDM de informatie op uit de registraties en uw administratieve gegevens.* MRDM voert vervolgens analyses uit over de aangeleverde data en levert een discrepantierapportage op. Dit bestaat uit een uit een lijst met mogelijke discrepanties tussen de registraties en administratieve gegevens van de zorginstellinen. 

Zorginstellingen kunnen de rapportage zelf inzien en indien nodig met MRDM bespreken. De toetsingscommissie van DICA zal de discrepantierapportage ook nalopen. Na akkoord wordt een eindrapport opgeleverd voor uw ziekenhuis.

* Indien uw zorginstelling niet met Logex samenwerkt voor de verwerking van administratieve data of wanneer de zorginstelling besluit zelf de data aan te leveren, dient een er separate aanlevering naar MRDM plaats te vinden. MRDM zal in dat geval direct contact opnemen met uw zorginstelling.