Skip to main content
Dutch Audit for Peripheral Artery Disease

DAPA

De DAPA is vanaf heden gestopt!

Vanwege de achterblijvende registratie van patiënten in de Dutch Audit for Peripheral Artery Disease (DAPA) en een zeer minimale respons op de patiëntfeedback (PROMs) registratie heeft de wetenschappelijke commissie te kennen gegeven de DAPA stop te willen zetten. Na afstemming met de betrokken wetenschappelijke vereniging en veldpartijen is besloten de registratie per direct te stoppen. Vanaf heden hoeft u geen nieuwe patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in de DAPA te registeren. De door u eerder geregistreerde data zal tot en met 31 december 2018 via mijnDICA voor u inzichtelijk zijn. Daarnaast zullen de data gebruikt worden ter evaluatie van de audit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk. 

 

Over de registratie

DAPA staat voor Dutch Audit for Peripheral Artery Disease. DAPA is een landelijk kwaliteitsregister voor perifeer vaatlijden, waarbij de indicatiestelling en de aangeboden behandelingen worden geregistreerd samen met case-mix factoren en patientfeedback (PROMs). DAPA moet leiden tot spiegelinformatie naar de diverse zorgaanbieders met als doel de praktijkvariatie te verkleinen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Deelname aan DAPA geeft meer inzicht in het eigen professionele handelen. Daarnaast is het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met andere centra, door terugkoppeling van kwaliteitsinformatie aan behandelaars. De kwaliteit geleverd door het ziekenhuis wordt vergeleken met een landelijk gemiddelde, de benchmark. Zo wordt de geleverde zorg geëvalueerd en kunnen eventuele verbeterpunten worden aangewezen. Ook is het op den duur mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen met de geregistreerde data.

In DAPA zijn twee onderdelen te onderscheiden in de registratie, namelijk het patientfeedback (PROMs) deel en de klinische registratie. De DAPA is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), de subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Hart en Vaatgroep, Stichting Miletus en zorgverzekeraars.


Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DAPA kunnen deelnemen aan de patientfeedback registratie. Deelname aan de patientfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over Patientfeedback vindt u onder Documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten


Praktische informatie:

De DAPA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria  

1. Claudicato intermittens (CI) (looptraining of operatieve behandeling)

2. Kritieke ischemie (KI) (looptraining of operatieve behandeling)

3. Patiënten die 16 jaar en ouder zijn

4. Poliklinische en klinische ziekenhuiszorg

Exclusiecriteria

1. De patiënten met acute ischemie (AI), diagnosecode 417 worden geëxcludeerd

2. Patiënten die overleden zijn


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DAPA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. De basisrapportage zal in november worden toegevoegd.

Codman Indicatoren

Via Codman Indicatoren kunt u alle interne en externe indicatoren terugvinden. Per indicator wordt de rekenregel en in- en exclusielijst weergegeven.
Tevens vindt u een overzicht van de TP-indicatoren. Hierdoor kunt u het hele jaar door monitoren hoe uw ziekenhuis presteert op de aan te leveren externe indicatoren in het Transparantieportaal.
Indien de registratie een medicijnenmodule heeft, kunt u via de Codman Indicatoren ook terecht bij deze rapportage.

Codman Exploratief

Codman Exploratief maakt het voor u mogelijk om informatie over behandelresultaten te filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten of chirurgische techniek. Door de juiste filters toe te passen ontvangt u nauwkeurige ongecorrigeerde informatie over bij welk type patiënt u de minste complicaties heeft of waar juist nog de grootste verbetering te behalen valt. De prestaties van uw kliniek worden afgezet tegenover de landelijke benchmark. Daarnaast vindt u hier ook een vullingenoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken.  

Aanmelden Codman Dashboard

Codman Indicatoren

Voor de DAPA kunt u inloggen via: https://dapa-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey,  dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u linksboven in het menu snel wisselen tussen de verschillende rapportage omgevingen.

Codman Exploratief

Activeer uw account door onderstaande stappen te volgen:
Voor de DAPA kunt u inloggen via: https://dapa-kpi.valuebase.nl

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey, dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u inloggen met het e-mail adres waarop u dit bericht ontvangt.
Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Bent u uw wachtwoord vergeten?

  • Ga naar de website: zie de links hierboven
  •  Klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
  • U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de ….? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de DICA servicedesk. Telefoon:088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.