Skip to main content
DACI

Resultaten

Ieder jaar publiceert DICA de resultaten van de registraties. Daardoor ontstaat een beeld van de kwaliteit van de zorg in Nederland. De resultaten over 2017 zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.


Publicaties met data uit de DACI:

Karthaus, E. G., Vahl, A., Kuhrij, L. S., Elsman, B. H., Geelkerken, R. H., Wouters, M. W., ... & Akkersdijk, G. J. (2018). The Dutch Audit of Carotid Interventions: Transparency in Quality of Carotid Endarterectomy in Symptomatic Patients in the Netherlands. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078588418303496