Skip to main content
Dutch Audit for Carotid Interventions

DACI

Over de registratie

  • Sinds 2013 zijn er 16.231 carotisinterventis geregistreerd in de DACI.
  • Met behulp van de DACI wordt de tijd die patiënten in verschillende fasen van het zorgpad doorbrengen inzichtelijk.
  • Om de uitkomsten van carotischirurgie in Nederland in internationaal perspectief te plaatsen, wordt er samengewerkt met VASCUNET.

Lees meer in het jaarrapport 

DACI staat voor Dutch Audit for Carotid Interventions. Deze audit registreert de resultaten van carotis interventies. Alle patiënten in deze registratie hebben een thrombo-endarteriëctomie met of zonder patch ondergaan, een eversie endarteriëctomie ondergaan of er werd een carotisstent geplaatst. De DACI is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) en registreert patiënten sinds 1 juli 2013. De DACI heeft als doel om de kwaliteit van carotis interventis van de arteria carotis communis/interna inzichtelijk maken voor de beroepsgroep. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. 

Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Jaarlijks worden de individuele resultaten gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat ‘eerlijke’ vergelijkingen mogelijk zijn.

Praktische informatie

De DACI handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor DateEntry (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

Inclusiecriteria

Patiënten die electief of met spoed geopereerd worden in verband met een stenose dan wel occlusie van de arteria carotis aan de hand van een van de volgende ingrepen:

  • een thrombo-endarteriëctomie met –of zonder patch,
  • eversie endarteriëctomie
  • een carotid arterial stenting.

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem DateEntry (voorheen Survey).
Inloggen DataEntry.  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in DataEntry kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk. 

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DSAA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard. 

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DACI? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon: 088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.