Skip to main content
Cerebro Vasculair Accident Benchmark

CVAB

Over de registratie

CVA Benchmark staat voor Cerebro Vasculair Accident Benchmark. Deze registratie registreert de patiënten die een bloedig dan wel onbloedig cerebrovasculair accident (CVA) doormaken of patiënten die een transient ischemic attack (TIA) hebben doorgemaakt. Alle patiënten in deze registratie zijn opgenomen en behandeld vanwege één of meerdere van bovenstaande episodes. Zo krijgen de zorgketens en de beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. Een belangrijk onderdeel bij deze registratie is ook de lange termijn follow-up, het vervolgtraject en vooral de uitkomsten van de zorg. De meeste patiënten zullen na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis gaan. Behandeling daar kan plaats vinden door diverse disciplines. Anderen zullen een periode naar revalidatiecentrum of verpleeghuis voor revalidatie gaan en enkele patiënten zullen langdurig in het verpleeghuis verblijven. Van al deze locaties zullen we in de toekomst informatie gaan verzamelen.

Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Aan het eind van het project Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie CVA keten worden de individuele resultaten gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat ‘eerlijke’ vergelijkingen mogelijk zijn.


Praktische informatie

De CVAB-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


Inclusiecriteria

Alle opgenomen patiënten met een infarct dan wel hersenbloeding of patiënten die een transient ischemic attack (TIA) hebben doorgemaakt en hiervoor in een ziekenhuis zijn behandeld (vanaf 1 januari 2014). Zowel de initiële opvang in het ziekenhuis als de behandeling en het functioneren in het revalidatiecentrum, verzorgings- of verpleegtehuis en thuis worden geregistreerd.


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de CVAB wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de CVAB:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.Aanmelden ziekenhuis of vragen over CVAB

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de CVAB, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl