Skip to main content
Dutch Institute for Clinical Auditing

DICA

Codman Dashboard 

DICA voorziet ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg via het Codman Dashboard. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. De dynamische rapportages presenteren nauwkeurige kwaliteitsdata. Dit is een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen beslissen met de patiënt.

Het Codman Dashboard bestaat uit verschillende functionaliteiten en wordt door artsen, chirurgen, kwaliteitsmedewerkers, managers, zorgverzekeraars en wetenschappers gebruikt. 

 

Codman Exploratief

Een interactief dashboard dat de gezondheidsuitkomsten per patiëntgroep toont, die in uw zorginstelling staan geregistreerd. Omdat deze uitkomsten rechtstreeks uit de kwaliteitsregistraties komen, kunnen filters op basis van patiëntkenmerken, zorgproces en -structuur worden toegepast. Naast informatie van de eigen zorginstelling is het Nederlands gemiddelde te zien.

Codman Indicatoren

Alle kwaliteitsindicatoren van een registratie worden in Codman Indicatoren getoond. Zorginstellingen kunnen door middel van indicatoren zien hoe zij scoren ten opzichte van anderen. Per indicator worden de rekenregels en de in- en exclusielijst weergegeven.

De indicatoren op de pagina van het Transparantieportaal (TP) zijn verplichte prestatie-uitkomsten en worden jaarlijks extern transparant gemaakt.

Codman Beschrijvingen

Een dashboard dat beschrijvende gegevens uit de kwaliteitsregistraties toont. Naast data van de eigen zorginstelling is het Nederlands gemiddelde te zien. Het dashboard is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de geregistreerde gegevens over patiënten, behandelingen en uitkomsten. Aantallen, percentages, gemiddelden en medianen worden weergegeven met bijbehorende spreiding.

In de komende jaren worden de functionaliteiten van het Codman Dashboard verder doorontwikkeld. Daarbij wordt ingezet op samenwerking tussen de ziekenhuizen, zorgevaluatie op ziekenhuisniveau en samen beslissen met de patiënt.
 

Account aanvragen

Om gebruik te maken van het Codman Dashboard heeft u een eigen account nodig. U kunt een account aanvragen door een e-mail te sturen naar servicedesk@mrdm.nl. Na goedkeuring van de registratiecontactpersoon in uw ziekenhuis, ontvangt u de inloggegevens.
Afhankelijk van uw autorisaties, krijgt u toegang tot de dashboards van de registraties.

Inloggen

Bent u al in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het registratiesysteem Survey? Dan kunt u deze gegevens gebruiken om in te loggen.

Heeft u wel een gebruikersnaam maar nog geen wachtwoord? Dan kunt u een wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt een e-mail met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen. Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw spambox. Mogelijk is de e-mail daarin terechtgekomen