Skip to main content
Jaarrapportage 2016

DRCE

Download rapportage

De DRCE

In de Dutch Registry of Complications in Endoscopy (DRCE) worden complicaties van endoscopische verrichtingen vastgelegd. Er zijn tot op heden veel verschillende manieren van het registreren van endoscopische complicaties geweest. Het gebrek aan standaardisatie van het registreren zorgt voor ruis bij de interpretatie van de resultaten.1 De wetenschappelijke commissie zet met de DRCE de eerste stappen tot een uniforme complicatieregistratie. Deze registratie is aanvankelijk nog grotendeels gebaseerd op die van de American Society for Gastrointestinal Endoscopy2, maar wordt, samen met de gebruikers, verder ontwikkeld in de komende jaren om uiteindelijk een volwaardige complicatieregistratie te worden. De DRCE vervangt dan tevens de verplichte complicatieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (de coloscopiecomplicaties van het bevolkingsonderzoek). De ingrepen waarvoor complicaties geregistreerd worden staan genoemd in figuur 1.

Registratie in ontwikkeling
De registratie is op dit moment in ontwikkeling en geeft op termijn inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën. De registratie kan verbetertrajecten stimuleren door gebenchmarkt spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.