Skip to main content
Jaarrapportage 2016

DHNA

Download rapportage

DNHA sluit aan bij DICA

De Dutch Head and Neck Audit (DHNA) is vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij DICA. In de DHNA worden de resultaten van de behandeling van patiënten met een primaire hoofd-halstumor geregistreerd. De zorg voor deze patiëntgroep is complex door enerzijds heterogeniteit en relatief snelle groei van de tumoren en anderzijds de ligging in het functioneel en anatomisch precaire hoofd-halsgebied.

Multidisciplinair

De betrokkenheid van zowel medisch specialisten als paramedici is cruciaal voor het leveren van kwalitatief goede patiëntenzorg. De zorg rondom hoofd-halstumoren is in Nederland gecentraliseerd in 8 gespecialiseerde Hoofd-Hals Oncologische Centra (HHOC) en 6 partnerklinieken die hoofd-halsoncologische patiënten behandelen en een samenwerkingsverband met een HHOC hebben. De HHOC’s en partners zijn verenigd in de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT). De paramedici van de HHOC’s en van de preferred partners zijn verenigd in de Paramedisch Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (PWHHT).

Ketenzorg centraal

Eind 2013 startte de NWHHT met het ontwikkelen van de kwaliteitsregistratie met als doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg geleverd in de hoofd-halsketen door onderlinge vergelijking (benchmark) en doelgerichte verbetering.

De multidisciplinaire keten staat in de audit centraal. Een auditcommissie van gemandateerde leden uit de medische beroepsgroepen, in samenwerking met de PWHHT en de patiëntenvereniging, stelde kwaliteitsindicatoren op vanuit 3 verschillende perspectieven: medisch specialist, paramedicus en patiënt.

Medische gegevens, paramedische gegevens en PROMs worden sinds december 2014 verzameld in inmiddels 11 ziekenhuizen.

Transparantie

Doelen voor deze registratie voor de komende jaren zijn de (door)ontwikkeling naar transparante indicatoren en het starten van de eerste verbetercyclussen.