Skip to main content
Jaarrapportage 2016

DBIR

Download rapportage

Indicaties voor en complicaties van borstimplantaten

Met de lancering van de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) in april 2015 zijn plastisch chirurgen in Nederland wereldwijd koploper als het gaat om de registratie van de uitkomsten van chirurgie met borstimplantaten. Sinds april 2015 worden alle patiënten die een borstvergroting of reconstructie na borstkanker ondergaan geïncludeerd. Een borstvergroting of reconstructie kan direct plaatsvinden met het plaatsen van siliconenprothesen. In het geval van een borstreconstructie wordt vaak eerst een tissue expander onder de borstspier geplaatst om de huid en de borstspier op te rekken. Zowel de tissue expander als de siliconenprothese worden als implantaten geregistreerd.

Registratie-items

Naast persoons- en implantaatgegevens worden de volgende kenmerken vastgelegd: (1) indicatie voor en type operatie; (2) patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst (casemix); (3) reden van herplaatsing of verwijdering van het implantaat.

Resultaten

Inmiddels zijn ruim 13.600 patiënten en 25.500 borstimplantaten geregistreerd. 75% is geplaatst vanwege esthetische redenen (borstvergroting) en 25% vanwege een borstreconstructie na borstkanker of vanwege preventieve borstverwijdering.

Bij 3243 herplaatsingen van borstprothesen is de reden: asymmetrie (29%), borstpijn (21%), ruptuur van het implantaat (19%) of een verkeerde positie van het implantaat (17%). De meest voorkomende redenen voor definitieve verwijdering van prothesen zijn weergegeven in figuur 1.

Conclusie

De eerste data bevestigen dat het monitoren van uitkomsten zeer waardevol is in het creëren van inzicht in kwaliteit van borstimplantaten-chirurgie. Longitudinale gegevens gaan in de toekomst meer informatie bieden over kwaliteit van zorg en veiligheid van implantaten.

Kwaliteit borstreconstructies wereldwijd

Sinds de introductie van borstimplantaten in de jaren ’60 zijn er verschillende rechtszaken over de veiligheid ervan geweest. Verschillende landen zijn naar aanleiding hiervan in de loop der jaren een borstimplantatenregister gestart met het idee vrouwen direct te kunnen benaderen bij niet goed functionerende prothesen.

Transitie implantaten- naar kwaliteitsregistratie

De transitie van een implantatenregister naar een kwaliteitsregistratie waarin tevens gegevens betreffende de operatie en de uitkomst worden vastgelegd, brengt een volgend niveau in datastructuur en analyse met zich mee. Dit is pas in enkele landen geïmplementeerd, te weten Zweden, Engeland, Verenigde staten, Australië en Nederland.

ICOBRA

De International Collaboration of Breast Device Registry Activities (ICOBRA) is een samenwerkingsverband van verscheidene landen met als doel om gezamenlijk te komen tot een wereldwijd uniforme minimale dataset, waarmee het vergelijken van borstimplantaat-chirurgie op internationaal niveau mogelijk is.

Op de ICOBRA meeting in april 2017 zijn datagegevens van bovengenoemde landen verzameld en vergeleken op meest voorkomende uitkomsten. Door middel van een Delphi-methode zijn hieruit de belangrijkste parameters gedefinieerd voor een wereldwijde uniforme minimale dataset, waarmee de uitkomsten voor patiënten die een borstvergroting of -reconstructie hebben ondergaan internationaal te evalueren zijn. Definities van parameters moeten nog nader gespecificeerd worden in volgend overleg.

Internationaal platform

De ICOBRA wil een internationaal platform creëren waardoor plastisch chirurgen van elkaar kunnen leren en hun zorg kunnen verbeteren, in het belang van de patiënt.