Skip to main content
EPSA

Clinical audit board

Bestuur EPSA

Prof. dr. L.W.E. van Heurn, MUMC, Maasstricht, voorzitter

Dr. J.B.F. Hulscher, UMCG, Groningen, lid

Prof. dr. R.M.H. Wijnen, Erasmus MC, Rotterdam, lid

Prof. dr. D.C. van der Zee, UMC, Utrecht, lid

Clinical audit manager

Dhr. drs. N. (Niels) te Brake, clinical audit manager